Vad growth hackers vet om affärsresor

Fastest growing businesses planning travel

Snabbväxande organisationer förstår värdet i att anpassa sättet de gör affärer på. Detsamma gäller för affärsresor. Det är viktigt att Travel Management levereras på ett sätt som passar organisationens tech-stack och kultur – men vad mer kan den erbjuda?

  • Ett sätt att engagera de anställda och ge dem bättre verktyg
  • Extra säkerhetsåtgärder för affärsresenärerna
  • Datainsamling och -analys
  • Innovation inom effektivitet och besparingar

 Men det är inte allt. Ladda ned vår marknadsrapport idag om du vill veta varför och hur growth hackers hanterar affärsresor i sina organisationer.