Trender inom affärsresor: Europa vs. USA

Detta white paper tar upp viktiga trender inom affärsresor på två huvudmarknader: Europa och USA. Genom olika enkäter och intervjuer kunde Phocuswright se såväl vanliga som unika trender inom Travel Management för Europa och USA. Med tanke på den komplexa europeiska marknaden belyser dokumentet även regionala skillnader inom Europa.