Resurser

Nöjda resenärer

Milleniegenerationen och moderna affärsresebetalningar

Av Diana Hoffman, director of product marketing Det här var första gången jag besökte konferensen Global Business Travel Association (GBTA). När jag kom dit […]

Läs artikel

Stöd lokala policyer i ett globalt affärsreseprogram

Av Charlotte Griveaud, Senior Product Marketing Manager När du hanterar internationella affärsresor är två dagar aldrig varandra lika. Ena dagen måste din försäljningschef, Hans, […]

Läs artikel

Moderna reseinköp – mer än bara anbudsförfrågningar

Av Dan Godsell, global sales Det är ett faktum att den globala ekonomin förändras allt snabbare. Kunderna har allt högre förväntningar och företagen måste […]

Läs artikel

Så bidrar affärsresor till en kostnadsmedveten kultur

Affärsresor är en viktig del av ett företags kultur. Affärsresandet bör reflektera organisationens värden, ambitioner och målsättningar. Om ditt företag har en kostnadsmedveten kultur […]

Hämta nu

Tio tips för implementering av ett affärsreseprogram

Det är enkelt att börja arbeta med en ny affärsresebyrå om du planerar på rätt sätt. Oavsett om affärsreseprogram är nytt för dig eller […]

Hämta nu

Så fick Zeb nöjda resenärer över hela världen

Den multinationella konsultfirman Zeb förbättrar både resultaten och styrkan hos sin kundbas med hjälp av expertkunskap inom strategi, försäljning, organisering och företagsledning. Genom insikten […]

Se video