Resurser

Förändringsarbete

Hur övertygar du ditt företag att börja använda en affärsresebyrå?

Brukar dina affärsresenärer planera och boka sina egna resor? Att välja att samarbeta med en affärsresebyrå (TMC) och ha en väldefinierad resepolicy, utvalda leverantörer […]

Läs artikel

Fem steg för att hantera förändring i ert reseprogram

Från en ny resepolicy till ett nytt bokningsverktyg – för att lyckas med implementeringen krävs noggrann planering. De som bokar och köper resor måste […]

Läs artikel