Resurser

Besparingar

Benchmarking av priser: Vad säger det oss egentligen?

Jämför du priserna i olika butiker när du köper bröd? Det gör du förmodligen inte. Eftersom bröd är ett livsmedel, livsmedelsbranschen är väldigt konkurrenskraftig […]

Läs artikel

Onlinebokning: Valfritt eller verktyg? Vilka är de ekonomiska fördelarna?

Affärsreseindustrin har snabbt anammat onlinebokning. Onlinebokningar är bevisligen fördelaktig vad gäller kostnad, kontroll och säkerhet, men det är viktigt att observera att alla onlinetransaktioner […]

Läs artikel