Resurser

Besparingar

Fördelarna med att hyra bil med Egencia

För många affärsresenärer börjar planeringen av en affärsresa med att söka efter flyg och hotell och den avslutas när dessa är bokade. Flyg och […]

Läs mer

Anpassa resepolicyn till en kostnadsmedveten kultur

Varje företag har en kultur, oavsett om den har formats avsiktligt eller vuxit fram av sig själv. Kulturen visar sig i företagets produktutveckling, varumärkesidentitet, […]

Läs mer

Så bidrar affärsresor till en kostnadsmedveten kultur

Affärsresor är en viktig del av ett företags kultur. Affärsresandet bör reflektera organisationens värden, ambitioner och målsättningar. Om ditt företag har en kostnadsmedveten kultur […]

Hämta nu

Resekultur: din konkurrensfördel på en global marknad

Videosamtal och samarbetsverktyg online fungerar utmärkt när team samarbetar över hela världen. Men om man vill skapa påtagliga konkurrensfördelar, finns det inget som slår […]

Hämta nu

Nio steg för att spara tid och pengar med affärsreseprogram

Att byta till affärsreseprogram kan bespara ditt företag pengar, tid och mycket frustration. Det första steget är att välja rätt affärsresebyrå att samarbeta med. […]

Läs artikel

Kontrollera utgifter med centraliserad data

Egmont är en ledande nordisk mediegrupp som publicerar och distribuerar innehåll för film och tv i fler än 30 länder. Med över 6,000 anställda och […]

Se video