Skydda din resekultur under en recession

Business traveller closing a sale in a face to face meeting

Av Eric White, General Manager, Chrome River

Synen på affärsresor kommer alltid att skilja sig mellan olika resenärer. För vissa är det viktigt att kunna bo på hotell med hög standard och att kunna besöka nya platser. Andra kan tycka att det är svårt att hitta en bra balans mellan arbetet och familjen.

En stark resekultur är viktig för att bibehålla en konkurrensmässig fördel på den globala marknaden. Även om videosamtal och internetchattar blir allt vanligare i vår dagliga kommunikation är möten ansikte mot ansikte fortfarande ovärderliga för försäljningen. De förstärker relationen med kunden och leder till nöjda medarbetare. Men dessa tydliga fördelar till trots är budgeten för affärsresor ofta ett av de första områden som drabbas av nedskärningar när företaget står inför en ekonomisk nedgång. Till exempel minskade 69 procent av alla företag sina resebudgetar under den stora recessionen.[1] Det kan verka vara ett logiskt steg att ta, men budgetnedskärningar kan faktiskt förvärra de ekonomiska följderna av en recession ytterligare. Men varför ska du försvåra situationen för försäljningsteamet när försäljningen redan minskar på grund av makroekonomiska problem? Att hålla dem hemma och inte låta dem träffa nya potentiella kunder gör det bara svårare att sluta nya affärsuppgörelser.

Allt fler företagsledare och ekonomer tror att den amerikanska ekonomins nuvarande expansion snart kommer att upphöra. Så många som 69 procent av alla CFO:er räknar med att USA kommer att hamna i en recession före slutet av 2020.[2] Enligt en enkätundersökning som nyligen utfördes av National Association of Business Economists är risken för en ny recession under samma period 60 procent.[3]

Hur kan företag skydda sina resebudgetar och resekulturer när nästa ekonomiska nedgång sker? De kan börja med att dra ned på onödiga och ineffektiva reseutgifter. Ett av de enklaste sätten att ta kontroll över utgifterna är att inleda ett samarbete med en affärsresebyrå som Egencia. En affärsresebyrå gör det möjligt för företaget att samla alla resebokningar på en plats och integrera resepolicyerna direkt i plattformens bokningsfunktion. Resenärer och Travel Managers kan till exempel välja att se de lägsta flygpriserna först, eller de som bäst efterlever policy, och hotell kan sorteras efter klass eller liknande.

Företag måste även förstå att effektiviseringar i resebudgeten inte behöver innebära att man alltid väljer de billigaste alternativen. Att sätta dina bästa medarbetare på budgetflygningar med många mellanlandningar eller boka in dem på de enklaste hotellen är knappast positivt för moralen. Stränga resepolicyer kan till och med få dem att se sig omkring efter andra jobb när du behöver dem som mest.

Så vad kan du göra för att maximera värdet av pengarna som spenderas på affärsresor? Chrome River är en global ledare inom utläggshantering som nyligen beställde en studie från Harvard Business Review Analytic Services som handlade om just detta.

Studien visar tydligt att det är viktigt för alla företag att samla in data om utgifter för affärsresor och utlägg och analysera den på ett effektivt sätt. Om det inte finns något underlag som tydligt visar att utläggen leder till resultat för verksamheten kan det vara svårt att argumentera för att öka eller bibehålla företagets reseutgifter. Det gäller särskilt när andra budgetar drabbas av nedskärningar. Om försäljningen minskar under en recession kan det vara svårt att hitta en tydlig orsak till detta. Minskningen kan bero på det övergripande ekonomiska klimatet eller interna faktorer som minskade utgifter för resor och utlägg. Utan den här informationen kommer cykeln förmodligen att upprepa sig genom ytterligare nedskärningar.

Studien ”Safeguarding Travel Culture Through Data-Driven Insights” innehåller ett antal användbara insikter. Den använder data och erfarenheter från hela affärsresebranschen för att analysera de problem som många företag står inför. Dessa insikter kan hjälpa ditt företag genom ekonomiskt svåra tider.

Du kan utan kostnad ladda ned en kopia av studien från Chrome Rivers hemsida.

Ladda ned rapporten ”Travel culture: Your competitive advantage in a global market” för att läsa mer om hur en stark resekultur kan göra din verksamhet mer konkurrenskraftig.


[1] Harvard Business Review Analytic Services med stöd av Chrome River. ”Safeguarding Travel Culture Through Data-Driven Insights”, Harvard Business Review Analytic Services, 2019.

[2] Ibid

[3] Ibid