Egencias sekretesspolicy

Egencias sekretesspolicy

Vi på Egencia (”Egencia”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) förstår att onlinebokning av resor innebär ett visst mått av tillit från din sida. Vi tar den tillit du har för oss på största allvar och prioriterar ständigt sekretess och säkerhet för de personuppgifter som du eller ditt företag delger oss (som till exempel namn, telefonnummer, e-postadress och betalningsuppgifter). 

Denna sekretesspolicy redogör för vår informationssekretess som följer:
 • Affärsresenärsprogrammet – Översikt
 • Vilka uppgifter vi samlar in från dig
 • Hur vi använder dina uppgifter
 • Offentliggörande av dina uppgifter
 • Dina valmöjligheter vad gäller insamling och användning av dina uppgifter
 • Cookiefiler och annan teknologi
 • Att använda Egencias appar för smarttelefoner och surfplattor (”mobila appar”)
 • Så skyddar vi dina uppgifter
 • Så kommer du åt dina uppgifter
 • Externa länkar
 • Var dina uppgifter förvaras
 • Ändringar i denna sekretesspolicy
 • Så kontaktar du oss

När du bokar resor genom Egencia faller det på oss att fatta vissa beslut angående hur och av vilka skäl vi använder dina personuppgifter för att fullfölja din resebokning.  Vi ansvarar därför för skyddet av dina personuppgifter genom hela bokningsprocessen.

Detta är vad vi förklarar i denna sekretesspolicy, som framställer Egencias policyer gällande hanteringen av personuppgifter och beskriver vilka typer av personuppgifter som hålls av Egencia, anledningarna till att vi håller dessa uppgifter och hur Egencia samlar in, förvarar, använder och offentliggör dessa uppgifter. 

Affärsresenärsprogrammet – Översikt

Ditt företag har gått med i Egencias affärsreseprogram. I detta program kan företaget utse en ”Travel Manager” som hanterar och ansvarar för företagets resebehov, och kan även utse en eller flera ”resebeställare” som bokar och hanterar resor åt individuella anställda (”resenärer”) och icke-anställda som godkänts av företaget (”gäster”).

Regler angående bokningar som görs av resenärer

Resenärer som vill boka och hantera sina egna resor måste registrera sig och bli medlemmar i Egencia, alternativt få sina profiluppgifter uppladdade av Egencias utförandeteam.  Resenärer som inte registrerar sig och blir medlemmar i Egencia måste låta en Travel Manager eller resebeställare göra alla bokningar åt dem. Om du är resenär handlar denna sekretesspolicy om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter oavsett om du bokar och hanterar dina resor själv eller om du gör det genom en Travel Manager eller en resebeställare.  Detta innebär, såvida inget annat anges, att ordet ”du” i denna sekretesspolicy syftar på dig som resenär, vare sig du agerar på eget bevåg eller genom en Travel Manager eller resebeställare.

Travel Managers och resebeställare 

Denna sekretesspolicy riktar sig främst till resenärer och gäster, men gäller även Travel Managers och resebeställare.

Alla personuppgifter som en Travel Manager eller resebeställare ger oss om sig själv i koppling till vårt affärsreseprogram hanteras som angivet i denna sekretesspolicy. Egencia förbehåller sig rätten att kontakta Travel Managers och resebeställare i enlighet med vad som framgår av företagets affärsreseavtal med oss (t.ex. för feedback om programmet, för att diskutera företagsrelationer eller för att diskutera nya eller uppdaterade tjänster).  Kontakten kan ske via telefon, e-post, SMS eller post.

Travel Managers och resebeställare som bokar och hanterar resor åt en resenär eller gäst måste alltid ha sökt resenärens eller gästens samtycke.  Travel Managers och resebeställare måste också försäkra sig om att resenären eller gästen i fråga får tillgång till och läser denna sekretesspolicy. 

Oavsett om du bokar din resa direkt genom oss eller låter din Travel Manager eller resebeställare göra det åt dig, måste auktoriserade individer inom ditt företag ha tillgång till ditt medlems-ID och namnet på ditt medlemskonto, tillika dina resplaner och all övrig information på ditt konto, och de kan begära att vi delar dina uppgifter med tredjeparter för registerhållning och andra auktoriserade ändamål. Din Travel Manager eller resebeställare kan också uppdatera dina profilinställningar (utom medlems-ID och lösenord) och resepreferenser enligt dina instruktioner.  Din Travel Manager eller resebeställare kan också se, ändra och avboka dina resplaner enligt dina instruktioner eller överenskommelser med dem.

Policyns täckning

Denna sekretesspolicy handlar om hur Egencia hanterar, samlar in och använder uppgifter.  Ditt företags policy och hantering kan skilja sig från Egencias, och vi ansvarar inte för någon användning eller något offentliggörande av personuppgifter som orsakas av någon på ditt företag eller för handlingar eller försummelser utförda av ditt företag, din Travel Manager eller din resebeställare.  Kontakta ditt företags ansvariga representant eller studera ditt företags sekretesspolicy om du har frågor om hur ditt företag, din Travel Manager eller din resebeställare hanterar personlig information och bokar och hanterar resor åt dig.

Vilka uppgifter vi samlar in från dig

Innan du får tillgång till Egencias webbplats måste du logga in som medlem med ditt medlems-ID och lösenord.  Egencia samlar in och förvarar alla uppgifter som du ger oss inklusive, men inte uteslutande, alla personuppgifter som du specifikt och självmant anger eller delger oss på andra sätt.  Detta inkluderar information som kan identifiera dig (”personuppgifter”), som förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress, passuppgifter och betalningsuppgifter (som kreditkortsnummer, kortinnehavarens namn och utgångsdatum).  Det kan också hända att vi begär information om dina resepreferenser, som måltidsval, val av sittplats, information om Frequent Flyer-/hotell-/biluthyrnings-medlemskap och biljettalternativ.  Din Travel Manager eller resebeställare ger oss ibland ytterligare personuppgifter som till exempel ditt anställnings-ID på företaget. 

Egencia samlar till exempel, men inte uteslutande, in personuppgifter när du:
 • Blir medlem i Egencia
 • Fyller i din resenärsprofil
 • Bokar resor
 • Använder resebeställartjänsten
 • Svarar på en enkätundersökning
 • Kontaktar oss

Resenärsuppgifter:  När en resebokning görs genom Egencia samlar Egencia in fullständiga namn, telefonnummer och andra personuppgifter som behövs för att boka en resa, såsom passnummer och faktureringsuppgifter.  Det kan också hända att vi samlar in information om enskilda resenärers preferenser, som måltidsval, val av sittplats, information om Frequent Flyer-/hotell-/biluthyrnings-medlemskap och biljettalternativ.

Gästuppgifter:  När du bokar åt någon annan på denna webbplats kan det hända att vi begär att du uppger personuppgifter och resepreferenser å den personens vägnar.  Du ansvarar för att säkra andra personers samtycke och se till att de läser sekretesspolicyn innan du ger oss deras personuppgifter och resepreferenser, eftersom du endast kommer att kunna se och ändra deras uppgifter genom ditt konto.  Vi kommer att samla in, använda och offentliggöra den personens personuppgifter endast i ändamål att fullfölja bokningen.

Automatisk information:  Vi samlar automatiskt in viss information om din dator när du besöker den här webbplatsen.  Till exempel samlar vi in uppgifter om din IP-adress, vilken webbläsare du använder (t.ex. Firefox, Safari, Internet Explorer), och den webbsida du kommer från.  Vi kan också samla information om din aktivitet online, som resor du har tittat på och bokningar du har gjort.  Vi samlar in den här automatiska informationen bland annat för att ge dig en mer personlig användarupplevelse och för att upptäcka och förebygga bedrägerier.  Läs avsnittet ”Cookies och annan teknologi” för mer information.

Inspelade telefonsamtal:  Telefonsamtal till och från vår kundservice spelas ibland in eller avlyssnas för att kvalitetssäkra vår service och för att utbilda personal.  Inspelade samtal sparas så länge som skäligen krävs eller erfordras enligt lag och raderas därefter.  Alla personuppgifter du delger oss under samtalet kommer att hanteras i enlighet med sekretesspolicyn.

Om du inte delger oss uppgifterna:  För att få tillgång till Egencias webbplats måste du logga in som medlem med ditt medlems-ID och lösenord.  När du planerar eller bokar resor på denna webbplats måste du ange begärda kontaktuppgifter och betalningsuppgifter.  Vi använder dina kontaktuppgifter för att boka de tjänster du efterfrågar, för att skicka dig information om bekräftelsen, för fakturering och för att informera dig om eventuella ändringar eller uppdateringar i dina resplaner.  Om du inte tillhandahåller uppgifterna vi begär kommer du inte att kunna använda Egencias webbplats och vi kanske inte kan fullfölja dina önskemål eller beställningar.

Hur vi använder dina uppgifter

Egencia använder känsliga faktureringsuppgifter (som kortinnehavarens namn, kreditkortsnummer och utgångsdatum) för att kunna genomföra de resebokningar du gör på vår sida.  Vi använder andra uppgifter om dig för följande generella ändamål: för att registrera dig som Egenciamedlem; för att ge dig de produkter och tjänster du beställer; för att delge dig resebekräftelser och uppdateringar; för att skicka resemeddelanden; för att delge dig serviceuppdateringar och tjänster som vi tror kan intressera dig; för att kommunicera med dig; för att besvara dina frågor och kommentarer; för att mäta intresse för och förbättra våra produkter, vår service och vår webbplats; för att på andra sätt göra din upplevelse på Egencia mer personlig; för att be dig om upplysningar, som till exempel genom undersökningar; för att lösa konflikter, ta ut avgifter eller lösa problem; för att förhindra eventuella förbjudna eller olagliga aktiviteter; för att upprätthålla våra användarvillkor; samt för andra anledningar som beskrivs vid insamlingstillfället.

Offentliggörande av dina uppgifter
Egencia och dess leverantörer kan dela med sig av dina personuppgifter till följande enheter:
 • Leverantörer, som hotell, flygbolag, järnvägsbolag, biluthyrningsfirmor eller aktivitetsarrangörer som utför din resebokning.  Alla tjänster på denna webbplats som utförs av en tredje part är så angivna.  Dessa leverantörer hanterar dina uppgifter i enlighet med sina egna sekretesspolicyer.  När du bokar en produkt hos en reseleverantör genom Egencia är det därför viktigt att du läser igenom deras sekretesspolicy också.  Det kan också hända att leverantörerna kontaktar dig vid behov av ytterligare uppgifter om dig eller för att underlätta din resebokning.
 • Tredjepartssäljare som utför tjänster eller funktioner å dina vägnar, som till exempel, men inte uteslutande, kreditkortsbehandling, företagsanalys, kundtjänst på obekväma tider, distribuering av nyhetsbrev eller enkätundersökningar samt bedrägeribekämpning.  På din arbetsgivares begäran kan det även hända att vi delar dina personuppgifter med tredjepartssäljare som utför tjänster som registrering och återbetalning av omkostnader.  Dessa företag får tillgång till de personuppgifter de behöver för att utföra sina funktioner, men de har ingen rättighet att dela med sig av eller använda informationen i något annat syfte.  Om du vill ha mer information om hur våra leverantörer hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss så som beskrivs i stycket ”Så kontaktar du oss” nedan. 
 • Andra inom ditt företag, som din Travel Manager eller resebeställare, som angivet i avsnittet ”Travel Managers och resebeställare” ovan.
 • Företag i vår företagsfamilj  Vi kan dela med oss av vissa uppgifter till vårt systerbolag Expedia, för förvaring och rapportering.  Om ett systerbolag får tillgång till dina uppgifter för att utföra tjänster åt oss, kommer det bolaget att följa en policy som är minst lika restriktiv som den som beskrivs i denna sekretesspolicy.
Vi och våra leverantörer kan också dela med oss av dina uppgifter:
 • När du uttryckligen ber att vi gör det.
 • I enlighet med förelägganden, lagar eller andra juridiska processer; för att upprätta eller utöva våra juridiska rättigheter; för att försvara oss mot laga brott; eller som på annat vis krävs eller tillåts av den tillämpade lagen.  I sådana fall förbehåller vi oss rätten att anföra eller underlåta invändningar eller rättigheter som finns tillgängliga för oss.
 • Om vi finner det skäligt att utreda, förebygga eller agera mot illegala eller misstänkt illegala aktiviteter; för att skydda och försvara Egencias, våra kunders och andras rättigheter, egendom eller säkerhet; i enlighet med våra användarvillkor och andra avtal.
 • Till polismyndigheter och regeringsinstanser världen över av säkerhets-, tull- och immigrationsskäl.  Till exempel kräver USA:s Department of Homeland Security Bureau of Customs and Border Protection att viss resenärs- och bokningsinformation (Passenger Name Record eller PNR) för resenärer som reser till eller från USA eller genom USA:s luftrymd ska tillhandahållas departementet innan resan.  Vi kan delge denna information till flygbolag och andra researrangörer så att de kan skicka vidare den till gällande polismyndigheter och regeringsinstanser.  
 • Vid föreslagna eller genomförda bolagstransaktioner såsom avyttringar, sammanslagningar, konsolideringar eller försäljningar av realiserbara tillgångar, eller om det osannolikt skulle inträffa en konkurs. 
Dina valmöjligheter vad gäller insamling och användning av dina uppgifter

Du kan se, lägga till, uppdatera eller radera information på sidorna Min profil och Mina resor samt avsluta ditt konto enligt processen som beskrivs nedan.

Du kan även skicka in en skriftlig begäran om att få tillgång till de personuppgifter vi har på dig.  Vid en sådan begäran förbehåller sig Egencia rätten att begära lämplig legitimering innan vi  ger ut detta.  Du kan göra en skriftlig begäran om tillgång till dina personuppgifter genom att kontakta oss med uppgifterna i avsnittet ”Så kontaktar du oss” nedan.  Vi har alltid som mål att svara på din begäran inom en rimlig tid, och alltid inom den tidsram som lagen stipulerar.

Som medlem i Egencias program kan det hända att du mottar kommunikation från oss med resenyheter och uppdateringar. Du kan avsluta din prenumeration på sådana nyhetsbrev när som helst på sidan Min profil under rubriken E-postinställningar, eller genom att säga till din Travel Manager eller resebeställare att du inte längre vill ta emot meddelanden från Egencia.  Du har också möjlighet att avsluta din prenumeration på sådana nyhetsbrev i de e-postmeddelanden vi skickar. Observera att vi förbehåller oss rätten att skicka dig andra typer av meddelanden, som viktiga meddelanden, administrativa meddelanden och enkätundersökningar som handlar om ditt konto på Egencia eller om dina transaktioner med Egencia, utan att erbjuda dig möjligheten att sluta ta emot dessa.

Cookiefiler och annan teknologi

Cookiefiler är små datatextfiler som kan sparas på din dators hårddisk (om din webbläsare tillåter det).  I hjälpsektionen i menyn på de flesta webbläsare hittar du information om hur du förbjuder din webbläsare att spara cookies, hur du får läsaren att meddela dig när du får en ny cookie och hur du avaktivera cookies helt och hållet.  Observera att om du inte godkänner cookies får du inte tillgång till många av reseverktygen på vår sida.  Som medlem som besöker webbsidan kan du ibland få en permanent cookiefil på din dators hårddisk.  Du kan välja att inte skapa denna cookiefil genom att ställa in din webbläsare till att förbjuda cookies, eller varna dig innan du godkänner en coookie.  Cookiefilen innehåller inga personuppgifter men kan vara länkad till dina personuppgifter för att delge dig riktade e-postmeddelanden. 

Egencia samlar automatiskt in viss information om din dator när du besöker den här webbplatsen.  Vi samlar till exempel in information om din IP-adress, ditt operativsystem och din webbläsare (t.ex. Firefox, Safari eller Internet Explorer).  Vi kan också samla information om din aktivitet online, som resor du har tittat på och bokat.  Vårt syfte med att samla in den här informationen automatiskt är att göra din användarupplevelse så personlig som möjligt och göra sidan smidigare att använda för dig. Vi samlar även in statistik för att kunna fortsätta att göra vår sida bättre.  Vi kan använda cookies för att hjälpa oss att känna igen din webbläsare och att du har varit här tidigare, och spara och lagra information om val du gjorde medan din webbläsare befann sig på vår sida.  Vi kan även spara ditt lösenord i en cookie om du kryssade för rutan ”Kom ihåg mitt lösenord på den här datorn.”  Observera att medlems-ID, lösenord och alla andra kontouppgifter som sparas i sådana cookies är krypterade av säkerhetsskäl.  Egencia lagrar aldrig känsliga personliga uppgifter som kreditkortsnummer i cookiefiler.  Utöver ovan nämnda cookies använder vi oss även av Local Shared Objects, Flash Cookies eller Flash-kakor på vår webbplats.  De används till att förbättra användarupplevelsen till exempel genom att lagra de val och inställningar du gör, som volyminställningar, och vad gäller animerat innehåll på vår webbplats.  Local Shared Objects liknar webbläsarens cookies, men de kan spara mer komplex data än text.  Du kan läsa mer om Flash Cookies och hur man avaktiverar dem på den här webbsidan:  http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html.  

Det kan även hända att denna webbplats använder sig av Web beacons (även kallade clear gifs, pixel tags eller Web bugs) – pyttesmå grafiska element som innehåller en unik identifikation som liknar cookies och som placeras i en webbsidas kod.  Vi använder Web beacons för att övervaka användares trafikmönster från en sida inom vår webbplats till en annan, för att leverera och kommunicera med cookies, för att ta reda på om du har kommit till vår sida genom att klicka på en annons på en tredjepartssida för att förbättra vår webbplats.  Vi kan också låta våra serviceleverantörer använda Web beacons för att ta reda på vilka e-postmeddelanden som har öppnats av mottagaren och för att övervaka trafiken och besökares aktivitet på vår webbplats.  Det hjälper oss att mäta vårt innehålls och andra enheters effektivitet. 

Information som samlas in av tredjeparter/ Uppvisande av skräddarsydda annonser

Tredjepartsannonsörer som reklamenheter och partners kan använda coookies och annan teknologi (som Web beacons) för at samla in information om din aktivitet online.  Syftet med att samla in den här informationen är bland annat:  att mäta och analysera användandet av vår webbplats; och att analysera, redigera och skräddarsy reklaminnehåll på vår webbplats och andra sidor efter dina intressen.  Vi har ingen tillgång till eller kontroll över de cookies och andra teknologier de använder, och dessa annonsörers personuppgiftsfilosofi omfattas inte av detta sekretessavtal.  Du kan läsa mer om tredjepartsannonsörer och hur det är möjligt att inte få sina uppgifter insamlade genom att besöka någon av följande sidor:

Do-Not-Track-signaler och liknande mekanismer

Vissa webbläsare skickar ut signaler som hindrar webbplatserna den kommunicerar med från att följa dess aktiviteter.  Eftersom webbläsare har olika sätt att använda sig av och aktivera sådana funktioner är det inte alltid tydligt om användaren medvetet har valt att skicka dessa signaler, eller om användaren ens är medveten om dem.  Deltagare i de ledande standardsättningsorganisationerna för Internet håller för närvarande på att utvärdera vad, om något, webbplatser bör göra när de tar emot sådana signaler.  Egencia agerar för närvarande inte alls i respons till signalerna.  Om och när en slutgiltig standard etableras och godkänns kommer vi att utvärdera vår respons till signalerna.

Att använda Egencias appar för smarttelefoner och surfplattor (”mobila appar”)

När du använder Egencias mobila appar samlar vi in och använder information om dig på samma sätt och i samma syften som vi gör när du använder vår webbplats. 

Dessutom använder vi ytterligare information som samlas in automatiskt när du använder våra mobila appar.  Specifikt:

 • Vi samlar in information om vilka funktioner i de mobila apparna som du klickar på och använder.  Det gör vi för att kunna identifiera vilka sidor i den mobila appen som intresserar våra kunder, så att vi kan utveckla och förbättra våra mobila appar.
 • Om du använder mobilappens funktion ”hitta hotell” med din ”nuvarande plats”, så använder vi information om din nuvarande plats, så till vida att din mobila enhet använder sig av GPS eller liknande, för att visa dig faciliteter i din närhet.  Vi samlar inte in information om plats om du inte uttryckligen godkänner det genom att klicka på funktionen ”hitta hotell” med ”nuvarande plats” som destination, eller tillåter platsinformationsinsamling i din telefons inställningar.  Om du går med på att dela med dig av din platsinformation genom appens eller telefonens inställningar kan vi använda och dela med oss av platsinformationen för att erbjuda dig hotell eller transport på plats, eller delge dig annan relevant information eller tjänster.  
 • Mobilapparna skickar oss också felrapporter med detaljerad information om de kraschar eller fryser.  Det gör att vi kan utreda felet och förbättra de mobila apparnas stabilitet i kommande utgåvor.  I felrapporterna skickar de mobila apparna information om märket och versionen på din mobila enhet, ditt användar-ID, tiden då felet inträffade, vilken funktion som användes, och i vilket stadie appen befann sig när felet inträffade.  Vi använder inte denna information till något annat än att utreda och åtgärda felet.
 • Det kan hända att vi skickar pushnotiser angående ändringar i flygstatus eller andra händelser som inträffar på dina resor.  Dessutom kan det hända att vi använder pushnotiser för att delge dig viktiga meddelanden från din Travel Manager eller arbetsgivare i nödsituationer.  Tillåtelserna kan hanteras i din mobila enhets inställningar.
 • Om du väljer att kontakta Egencia per telefon och väljer återuppringningsalternativet under Egencia AssistMe, om alternativet finns tillgängligt, så skickar mobilappen ditt kund-ID, resplansinformation och eventuell annan information om hur du har använt mobilappen till reseagenten.  Detta gör vi för att underlätta kundtjänstinteraktionen och för att skapa ett enklare och mer underrättat samtal.

Du kan alltid kontrollera viss information som en mobil app skickar till oss.  Du kan stänga av datainsamling när som helst genom inställningsmenyn i din mobil.  Alternativt kan du radera appen från din mobila enhet helt och hållet och tillgå våra tjänster via webbplatsen eller per telefon. 

Så skyddar vi dina uppgifter

Vi vill att du ska känna dig säker och trygg när du använder våra tjänster för att planera och boka resor, och vi tar skyddet av de uppgifter vi samlar in på största allvar.  Inget företag kan garantera säkerhet, men vi har vidtagit lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som skyddar personuppgifter som vi har i vårt förvar och under vår kontroll.  Till exempel har endast auktoriserade anställda tillgång till personuppgifter, och det har de bara i särskilda begränsade affärsfunktioner.  Dessutom använder vi kryptering när känsliga personuppgifter skickas mellan ditt system och vårt, och vi använder oss av brandväggar och system som spårar intrång för att förhindra att icke auktoriserade personer får tillgång till dina uppgifter.

Så kommer du åt dina uppgifter

Du har tillgång till dina uppgifter på följande sidor på vår webbplats:

Mitt konto

På sidorna under Min profil på Egencia kan medlemmar se och ändra sina kontoinställningar. I e-postinställningarna kan du byta e-postadress och hantera prenumerationer på bland annat nyhetsbrev.  Du kan också byta lösenord och välja om du vill bli inloggad automatiskt på vår webbplats.  Du kan lägga till nya resenärer och radera resenärer ur din medlemsprofil; uppdatera eller rätta till namn, telefonnummer, passuppgifter och akutkontakter för resenärer länkade till din profil; och uppdatera resepreferenser.

Begär att avsluta ett konto

Du kan avsluta ditt konto på Egencia genom att kontakta oss som nedan.  När du har avslutat ditt konto kommer du inte att kunna logga in längre, och du kan inte få tillgång till någon information som fanns på kontot, men du kan när som helst skapa ett nytt konto.  Vi skickar ett e-postmeddelande som bekräftar att ditt konto har avslutats till e-postadressen i din medlemsprofil.

Mina resor

På sidan Mina resor på denna webbplats kan medlemmar se, uppdatera och radera sparade resplaner.  Om du skulle informera Egencia om att personuppgifter vi har på dig inte är korrekta, fullständiga eller aktuella kommer Egencia att vidta alla rimliga åtgärder för att rätta till personuppgifterna så att de blir korrekta, fullständiga och aktuella.

Externa länkar

Om någon del av webbplatsen länkar vidare till webbplatser som vi inte äger eller driver så lyder dessa inte under denna sekretesspolicy.  Vi råder dig att studera dessa webbplatsers sekretesspolicyer för att ta reda på hur de samlar in, använder och offentliggör personuppgifter.

Var dina uppgifter förvaras

Egencia förvarar och hanterar resenärers personuppgifter i säkra miljöer i USA och Europa.  Med avseende på hanteringen av amerikanska resenärers information måste Egencia för att kunna utföra sina tjänster överföra dina personuppgifter till våra partners eller leverantörer i USA.  

Med avseende på Europa legitimerar Egencia överföringen av personuppgifter till USA med hjälp av EUs standardavtalsklausuler mellan företag.  Dessa standardavtalsklausuler är standardavtal som handlar om dataöverföring och som har godkänts av Europakommissionen.  Om lokala dataskyddslagar så kräver vidtar Egencia lämpliga åtgärder för att försäkra att de internationella dataöverföringarna till USA är lagliga. 

Så sparas data

Vi sparar inga uppgifter längre än vad som är nödvändigt för vår affärsverksamhet eller av juridiska skäl.  Du bör dock vara medveten om att det kan hända att vi har kvar viss information efter att du har avslutat ditt konto hos oss, till exempel om vi är juridiskt tvungna att göra det av till exempel skattedeklarations- eller bokföringsskäl.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Egencia kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy i framtiden.  Vi kommer att meddela dig om materiella ändringar i sekretesspolicyn genom att skicka e-post till den e-postadress du har givit oss, eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats.  Om du har frågor om vår sekretesspolicy kan du maila oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.  

Så kontaktar du oss

Om du har frågor om sekretesspolicyn eller om hur vi hanterar sekretess mer generellt kan du kontakta oss på: 

 • Maila: customer_service@egencia.se. Vi gör vårt bästa för att besvara din fråga inom 24 timmar.
 • Ring: Om du behöver hjälp direkt kan du ringa oss på 08-555 237 00.
 • Skriv:  Global Privacy Director, Expedia Legal & Corporate Affairs, Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, Bellevue, WA  98004, USA.

Vi vill att du som kund hos Egencia ska ha kontroll över din reseupplevelse online, från planering och bokning av resor till skydd av dina personuppgifter. Resekonsulterna på Egencias kundtjänst hjälper dig gärna om du har några funderingar om resor hos Egencia, 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Du kan alltid ringa det nummer till kundservice som du fick när ditt företag registrerades.  Dessutom kan du kontakta reseleverantören direkt med hjälp av telefonnumret och adressen i resplanen.

Denna sekretesspolicy gäller från och med 20/2/2017.