Resekultur och din konkurrensfördel: Rapportöversikt

Travel Managers bedömer data

Ny forskning från Harvard Business Review Analytic Services i samarbete med Egencia® visar att ett välhanterat affärsreseprogram kan ge märkbara konkurrensfördelar om det behandlas som en del av ett företags samlade strategi.

Rapporten “Travel Culture: Your Competitive Advantage in a Global Market” visar att 58 % av de tillfrågade företagsledarna bekräftar att en stark affärsresekultur – där företaget, inklusive dess ledare och processer, behandlar sina affärsresor som en strategisk investering med mervärde – leder till bättre resultat.

Registrera dig för att se hela översikten.