BIOGRAFI

Hemanth Munipalli kom till Egencia som CFO i augusti 2016 med tjugo års erfarenhet av global finansiell och operativ verksamhet. Han ansvarar för ledningen av Egencias världsomspännande ekonomiavdelning och för att stödja Egencias fortsatta tillväxt.

Innan Hemanth började på Egencia arbetade han på General Motors som ekonomichef för deras Kinaavdelning, och var baserad på kontoret i Shanghai. Som en viktig medlem av GM:s ledning i Kina var han ansvarig för företagets tillväxt och starka lönsamhet. Han ledde dess ekonomiska strategi och verkställande, arbetade med affärsutveckling och hanterade komplicerade samriskföretag. Innan Hemanth blev ekonomichef för GM i Kina var han ansvarig för Treasury för GM:s International Operations med ansvar för Asia-Pacific, Afrika och Mellanöstern, där han drev ett antal viktiga initiativ för verksamhetsförbättring samt ledde centraliseringen av olika Treasury-funktioner.

Hemanth hade ett antal ledande roller på GM:s Treasurer’s Office i New York innan han flyttade till Kina, och han arbetade bland annat med M&A, omstrukturering, global kapitalplanering, finansiering och andra strategiska transaktioner. Tidigt i sin ekonomikarriär arbetade Hemanth i olika operativa finansroller i USA och Australien.

Hemanth började sin yrkesbana som ingenjör och har bred erfarenhet av ett antal faser av produktutveckling. Hemanth har en MBA (honors) från University of Chicago Booth School of Business, en MS i Industrial Engineering från Wayne State University och en BE i Electronics & Communication från University of Mysore i Indien.