Milleniegenerationen och moderna affärsresebetalningar

Milleniegenerationen förändrar sättet vi betalar för affärsresor.

Av Diana Hoffman, director of product marketing

Det här var första gången jag besökte konferensen Global Business Travel Association (GBTA). När jag kom dit var jag både öppensinnad och mycket nyfiken. Jag jobbade med marknadsföring och hade nyligen börjat arbeta inom affärsresebranschen, och mitt främsta mål med den här veckan var att lära mig mycket – och snabbt.

Jag fick särskilt upp ögonen för två viktiga teman under GBTA 2019: milleniegenerationen och betalningar.

Effektiv och säker utläggshantering som efterlever gällande regler är mycket viktigt i alla branscher och det gäller även inom affärsresebranschen. Processerna och teknologierna som hanterar betalningar förändras i mycket snabb takt. Dessa förändringar drivs i stor utsträckning fram av personer från milleniegenerationen, som utgör en allt större del av arbetskraften på arbetsmarknaden.

Enligt vissa uppskattningar kommer dessa människor att utgöra 75 % av den globala tillgängliga arbetskraften 2025.1 Det här innebär att arbetsgivare måste sträva efter att uppfylla nya förväntningar och nya beteendenormer. Den här nya gruppen affärsresenärer har nämligen växt upp i den digitala tidsåldern och på grund av detta efterfrågar de smidiga och tekniska lösningar. Att milleniegenerationen har sådana förväntningar borde inte vara oväntat eftersom de har växt upp i en miljö där allting är digitalt.

För dessa tekniskt kunniga kunder måste betalningsmetoderna hålla jämn takt med deras generation. Det är redan tydligt att traditionella kreditkort inte längre räcker till för att uppfylla deras behov. Bara en av tre personer från milleniegenerationen har nämligen ett kreditkort.2 Detta antal förväntas dessutom att minska ännu mer, och antalet betalningar med kreditkort inom e-handeln förväntas minska med 17 % fram till 2022.3

Under föreläsningarna som jag deltog i under GBTA hörde jag ofta att många Travel Managers har fått upp ögonen för virtuella betalningsalternativ som resekonton. Konsumenterna föredrar i allt större utsträckning digitala betalningssätt framför fysiska kort, så detta nyväckta intresse har sin förklaring. För resenärer, särskilt från milleniegenerationen, innebär användningen av digitala betalningssätt att de blir nöjdare med tjänsterna de erbjuds. Det ger även Travel Managers möjligheten att fokusera mer på besparingar, efterlevnad och andra viktiga aspekter av deras affärsreseprogram. Det är dessutom ett sätt att anpassa sig efter förändrad lagstiftning som påverkar betalningsprocesser, som till exempel EU:s andra betaltjänstdirektiv (PSD2).

Virtuella betalningar hjälper Travel Managers med besparingar och efterlevnad och kan även hjälpa till med att hantera problem som bedrägerier. Inköp kan göras säkrare eftersom köparen får en unik kod som används för en specifik händelse eller transaktion. Besparingar görs genom bättre effektivitet och noggrannhet med automatisering som snabbar på processer och förhindrar fel som orsakas av manuell hantering. Efterlevnaden kan förbättras genom att betalkortsindustrins efterlevnadsnummer tilldelas en transaktion, vilket gör det enkelt att matcha en bokning till betalningar.

Den här kontrollen kan hjälpa dig att optimera din värdekedja. Dataanalys hjälper Travel Managers att identifiera möjligheter för besparingar och övervaka trender. Det kan även vara förmånligt att lägga till regionala delar av en resepolicy i ett globalt affärsreseprogram. Till exempel kan din rapportering tillhandahålla användbar information om hur du kan skapa fler möjligheter för besparingar genom momsåterbetalningar. Ur ett bredare perspektiv kanske även en minskning i tiden som ägnas åt rapportering på grund av automatiserad utläggshantering leda till att du kan tilldela värdefulla resurser till andra aktiviteter som leder till bättre avkastning för ditt program.

Även resenärerna har mycket att tjäna på detta. När affärsreseprogram använder virtuella betalningar behöver resenärerna inte längre bry sig om risken som användandet av personliga kreditkort medför. Resenärer utan företagskort, vilket anställda från milleniegenerationen ofta är, tjänar alltså på att det blir enklare att betala för deras reseutlägg. Resenärerna kan på så sätt även spara värdefull tid i vardagen. Irritationsmomenten som du måste genomlida på grund av behovet av att spara och hantera en stor mängd olika papperskvitton och sedan förstöra dessa kvitton när du väl fått tillbaka dina pengar kan nu nämligen vara ett minne blott. En annan positiv effekt är att resenärer, särskilt regelbundna resenärer, kan tjäna på att inte behöva lägga ut egna pengar och sedan vänta på att bli återbetalade.

Är virtuella betalningar rätt för ditt affärsreseprogram? Enligt mina samtal jag hade med andra deltagare på GBTA skulle jag gissa på att svaret är ”ja”. Att virtuella betalningar har blivit så aktuella inom många branscher är inte oväntat med tanke på framväxten av kommersiella mobila betalningssätt som i stor utsträckning påverkats av en generation som vuxit upp med mobila teknologier. Eftersom virtuella betalningar medför många fördelar för såväl Travel Managers som resenärer verkar det som om ribban som lagts för att dessa teknologier ska börja användas är relativt låg.


1. “The (Millennial) Workplace of the Future Is Almost Here — These 3 Things Are About to Change Big Time,” Inc., Jan. 15, 2019, https://www.inc.com/peter-economy/the-millennial-workplace-of-future-is-almost-here-these-3-things-are-about-to-change-big-time.html.

2. “Why Millennials Are Ditching Credit Cards,” Bloomberg, Feb. 27, 2018, https://fortune.com/2018/02/27/why-millennials-are-ditching-credit-cards.

3. “Global Payments Report,” Worldplay, Nov. 2018, pg. 9, https://www.paymentscardsandmobile.com/wp-content/uploads/2018/11/Global-Payments-Report_Digital-2018.pdf.