Särskilda regler för resor till/via USA

Besökare till USA från länder som deltar i "Visa Waiver Program" (VWP) måste ha ett maskinläsbart pass eller visum (passet måste vara giltigt under hela reseperioden).

Om du inte har ett elektroniskt pass, måste du ha ett giltigt visum. Vid ankomsten till USA måste resenärer låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck.

För svenska medborgare gäller det s.k. Visa Waiver-programmet vid inresa till USA. Det innebär att visum inte behövs för vanliga turist- eller affärsresor på kortare tid upp till tre månader.

Om du inte har ett maskinläsbart pass eller om din planerade vistelse kommer att överstiga 90 dagar måste du skaffa ett amerikanskt visum före avresa.

För säkerhets skull bör resenärer till USA alltid undersöka gällande viseringsregler med amerikanska ambassaden i Stockholm
Är du inte medborgare i ett land som omfattas av Visa Waiver-programmet? Kontakta USAs ambassad för mer information: Besökare till USA från länder som deltar i "Visa Waiver Program" (VWP) måste ha ett maskinläsbart pass eller visum (passet måste vara giltigt under hela reseperioden).

Om du inte har ett elektroniskt pass, måste du ha ett giltigt visum. Vid ankomsten till USA måste resenärer låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck.

För svenska medborgare gäller det s.k. Visa Waiver-programmet vid inresa till USA. Det innebär att visum inte behövs för vanliga turist- eller affärsresor på kortare tid upp till tre månader.

Om du inte har ett maskinläsbart pass eller om din planerade vistelse kommer att överstiga 90 dagar måste du skaffa ett amerikanskt visum före avresa.

För säkerhets skull bör resenärer till USA alltid undersöka gällande viseringsregler med amerikanska ambassaden i Stockholm

Är du inte medborgare i ett land som omfattas av Visa Waiver-programmet? Kontakta USAs ambassad för mer information: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Washington/Kontakt/Amerikanska-ambassaden-i-Stockholm/

Innan du reser till / via USA måste göra följande

Uppge ditt namn (som i passet), kön, födelsedatum och eventuell ”Redress number” i beställningen (US Secure Flight info).

Uppge den första övernattningsadress vid ankomst USA (APIS)

Fyll i och få godkänt ESTA-ansökan

US Secure Flight passagerarinformation

För resor till/från och inom USA kräver de amerikanska myndigheterna att alla dina namn, d v s för-, mellan- och efternamn (som utskrivna i passet), samt kön och födelsedatum förs in i bokningen. Detta gäller även ”Redress number” om du har fått ett sådant av de amerikanska myndigheterna (t ex om du har haft upprepade problem med att få boardingkortet godkänt).

Dessa uppgifter ska finnas i bokningen minst 72 timmar före avresa. Om informationen saknas 72 timmar före avresa kan du bli nekad ombordstigning. För bokningar gjorda inom 72 timmar före avresa måste informationen lämnas vid bokningstillfället. Du lämnar dessa uppgifter vid bokningstillfället hos oss.

Första övernattning i USA/APIS

Första övernattning i USA/APIS

Flygbolagen är pålagd av de amerikanska myndigheterna att lämna över information om passagerarnas första övernattningsadress vid ankomsten till USA. Dessa uppgifter används i säkerhetssyfte. Logga in på flygbolagets hemsida med ditt bokningsnummer och följ instruktionerna, ta gärna med en kopia. Alternativt fyll i informationen när du checkar in.

ESTA-ansökan (Electronic System for Travel Authorization)

ESTA-ansökan (Electronic System for Travel Authorization)

Från och med 12 januari 2009, har de amerikanska myndigheterna satt upp krav som säger att passagerarna som inte har visum och som uppfyller kraven för att resa på " Visa Waiver program" fylla i en elektronisk ansökan för att få tillstånd att resa till eller via USA (gäller även passagerare i transit).

Den amerikanska regeringen rekommenderar att detta görs senast 72 timmar före avgång. I de flesta fall behandlas ansökan omedelbart och svar ges på nätet efter några sekunder. Det är passagerarens ansvar att fylla i ESTA och få detta godkänt.

OBS! Passagerarna som har visum behöver inte ansöka om ESTA.

Kostnad för ESTA och giltighetstid

Kostnad för ESTA och giltighetstid

En godkänd ESTA gäller för 2 år eller så länge passet är giltigt (det kortaste tidsfristen av dessa gäller) och kan användas vid flera inresor till USA. Om du förnyar ditt pass måste du ansöka ESTA igen.

Den amerikanska regeringen har meddelat att det tillkommer en avgift på $ 14 som tas ut per sökande. Vid incheckning före resan skannas passagerarens pass och flygbolaget får per automatiskt besked om att passageraren har en godkänd ESTA.