Hitta rätt balans för din företagskultur

Driv efterlevnad av resepolicy

Hög efterlevnad av policyn följer naturligt när du har en lösning som motsvarar dina resenärers behov. Nå framgång med ditt affärsreseprogram genom teknik som sätter resenären i fokus, och service som har byggts specifikt för hanteringen av dina affärsresor.

Förbättrad insikt i resepolicyn

Det är enkelt att granska hur efterlevnaden av policyn fungerar för ditt företag med godkännandeflöden i realtid och detaljerad rapportering. Vi har full koll på ditt reseprogram och dina resenärers beteenden, och vi kan hjälpa dig att öka efterlevnaden av din resepolicy.

Våra användare bokar i genomsnitt 91% online.

Vår plattform inkluderar ditt företags resepolicy och egna avtal, så att efterlevnad av din resepolicy blir en naturlig konsekvens. Resenärer gör sina egna val, och du kan ändå känna dig säker på att de handlar inom företagets reseprogram.