Resurser

Marknadsrapporter

Resekultur: ett sätt att rekrytera och behålla personal

När det är stor konkurrens om kvalificerad personal är det viktigt att ha en stark resekultur som kan hjälpa dig sticka ut från konkurrenterna. […]

Hämta nu

Så bidrar affärsresor till en kostnadsmedveten kultur

Affärsresor är en viktig del av ett företags kultur. Affärsresandet bör reflektera organisationens värden, ambitioner och målsättningar. Om ditt företag har en kostnadsmedveten kultur […]

Hämta nu

Resekultur: din konkurrensfördel på en global marknad

Videosamtal och samarbetsverktyg online fungerar utmärkt när team samarbetar över hela världen. Men om man vill skapa påtagliga konkurrensfördelar, finns det inget som slår […]

Hämta nu

Använda data för att förbättra ditt globala affärsreseprogram

Data är en del av vår vardag. Det är data som ligger bakom allt vi ser på våra skärmar, från vägbeskrivningar och restaurangrekommendationer som […]

Hämta nu

Vad growth hackers vet om affärsresor

Snabbväxande organisationer förstår värdet i att anpassa sättet de gör affärer på. Detsamma gäller för affärsresor. Det är viktigt att Travel Management levereras på […]

Hämta nu

M&A: 5 steg för att omforma ditt affärsreseprogram

Det är svårt att säga någonting med säkerhet när det kommer till affärer idag. Vi kan ta företagsstrukturers stabilitet som exempel. The Financial Times […]

Läs artikel