Resurser

Blogg

Hur övertygar du ditt företag att börja använda en affärsresebyrå?

Brukar dina affärsresenärer planera och boka sina egna resor? Att välja att samarbeta med en affärsresebyrå (TMC) och ha en väldefinierad resepolicy, utvalda leverantörer […]

Läs artikel

Skippa #TechSnacket. Hur artificiell intelligens och virtuell verklighet kommer att påverka din hantering av affärsresor

How emerging technologies, including Artificial Intelligence and Virtual Reality, will change business travel management.

Läs artikel

Uppdatering om elektronikförbud

Department of Homeland Security bekräftar att förbudet mot större elektronik i kabinen snart kan komma att gälla alla inrikes- och utrikesflyg i USA. Nuvarande […]

Läs artikel

Checklista för resenärers säkerhet

Klicka här för att ladda ner och anpassa checklistan med hälso- och säkerhetstips för dina resenärer!

Läs artikel

Företagsförvärv och företagsöverlåtelser: Goda råd till Travel Managers

Den gängse uppfattningen vad gäller företagsförvärv och företagsöverlåtelser (på engelska M&A – mergers and acquisitions) är att det är stabilitet som hjälper avtal att […]

Läs artikel

Psykologin bakom policyefterlevnad

Hur hindrar man affärsresenärer från att bryta mot reglerna? I alla de år Londons Business Travel Show har utfört sin årliga enkätundersökning bland reseuppköpare […]

Läs artikel