5 sätt att lyckas med hanteringen av affärsresor

Ge resenärer vad de vill ha

Du kan uppnå omfattande besparingar genom att driva policyefterlevnad utan tvång med hjälp av en kundfokuserad bokningsupplevelse. Vi erbjuder bekväm, enkel och trygg resebokning utan att tumma på valmöjligheterna.

Balansera kostnad mot efterlevnad av recepolicy

Vi vet att det inte är det lättaste, men den verkliga lönsamheten i ett företags affärsreseprogram kommer från hög användargrad bland resenärerna, inte från rena nedskärningar. För en effektiv hantering av ditt företags affärsresor bör du utgå från resenärens behov av en välkänd process, en tydlig policy och goda valmöjligheter. Det är först då du kan se hur hög användargrad sänker kostnaderna.

Hantera besparingar en och en

Mät hur effektiv din resepolicy är. Fördjupa dig i köptrender och mönster. Vi kan hjälpa dig att identifiera nya möjligheter till besparingar inom ramen för ditt affärsreseprogram.

Hantera risk proaktivt

De risker som följer med resande kan mildras med rätt förberedelser. Utvärdera, informera och assistera bör vara dina ledord. Vi kan hjälpa dig att få koll på din riskhantering för tjänsteresor.

Gör det lätt för dig

Dina resenärer behöver tre saker: ett verktyg för onlinebokning av resor, mobila appar och affärsresekonsulter att ringa om något skulle gå snett. Se till att din resepolicy, dina priser och ditt utbud är desamma i samtliga kanaler.