Reisekultur som et konkurransefortrinn: rapportsammendrag

Travel Managers går gjennom reisedata

Spennende ny forskning utført av Harvard Business Review Analytics Services i samarbeid med Egencia® viser at et velfungerende reiseprogram kan levere et reelt konkurransefortrinn dersom det er tilpasset bedriftens strategi.

Rapporten Reisekultur – ditt konkurransefortrinn i et globalt marked viser at 58 % av alle næringslivslederne kan bekrefte at en sterk reisekultur, der bedriften, lederne og prosessene støtter opp under forretningsreise som en strategisk investering, fører til bedre resultater.

Registrer deg for å få hele sammendraget.