Personvernerklæring for Egencia

Hos Egencia («Egencia», «vi», «oss», «vår») forstår vi at bestilling av reiser online omfatter en betydelig mengde tillit fra din side. Vi tar denne tilliten svært alvorlig. Det er en prioritet for oss å sikre at personlig informasjon som leveres til oss av deg eller din organisasjon (for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse eller betalingsdetaljer), behandles sikkert og konfidensielt.

Denne personvernerklæringen beskriver vår praksis for behandling av personopplysninger.

 • Forretningsreiseprogram – oversikt
 • Informasjon vi henter inn fra deg
 • Bruk av dine opplysninger
 • Videreformidling av opplysninger
 • Valgmuligheter ved innhenting og bruk av dine opplysninger
 • Cookies og annen teknologi
 • Bruk av Egencia-apper for mobiltelefon og nettbrett («mobilapper»)
 • Slik beskytter vi opplysningene dine
 • Slik får du tilgang til opplysningene dine
 • Eksterne lenker
 • Plassering for lagring av data
 • Endringer i denne personvernerklæringen
 • Våre kontaktopplysninger

Når du bestiller reise via Egencia, må vi ta visse avgjørelser om hvordan og hvorfor dine personopplysninger skal behandles for å fullføre bestillingen.  Vi er derfor ansvarlige for å beskytte dine personopplysninger under hele reisebestillingsprosessen.

Det er dette vi forklarer i denne personvernerklæringen, som beskriver Egencias politikk for behandling av personopplysninger og typene personopplysninger Egencia ivaretar, hvilke formål som ligger til grunn for at disse personopplysningene ivaretas og på hvilke måter Egencia innhenter, ivaretar og videreformidler disse opplysningene.

Forretningsreiseprogram – oversikt

Din organisasjon har registrert seg i Egencias forretningsreiseprogram for å administrere sine reisebehov. Som deltaker i dette programmet kan organisasjonen utnevne en reiseansvarlig («Travel Manager») til å organisere og administrere organisasjonens reisebehov, og det kan også utnevnes en eller flere reisebestillere («reisebestiller» eller «reisesjef») som skal bestille og administrere reisene til enkeltansatte («reisende») så vel som ikke-ansatte, såfremt bedriften anser det som passende («gjester»).

Regler for bestillinger foretatt av reisende

For å kunne bestille og administrere sin egen reise, må reisende registrere seg som medlem av Egencia eller få lastet inn profildata i systemet av Egencias implementeringsteam.  Dersom den/de reisende ikke registrerer seg som medlem av Egencia, må reiseansvarlig, reisebestiller eller reisesjef utføre bestillingen på den/de reisendes vegne. Hvis du er en reisende, gjelder denne personvernerklæringen hvordan vi innhenter og bruker dine personopplysninger uansett om du bestiller og administrerer reisen selv eller via Travel Manager, reisebestiller eller reisesjef.  Derfor, med mindre annet er spesielt angitt, kan enhver henvisning til «deg» i denne personvernerklæringen tolkes som en henvisning til deg som reisende uansett om du opptrer på vegne av deg selv eller via en Travel Manager, reisebestiller eller reisesjef.

Travel Managers, reisebestillere og reisesjefer

Selv om denne personvernerklæringen først og fremst er rettet mot reisende og gjester, gjelder den også for Travel Managers, reisebestillere og reisesjefer.

Alle eventuelle personopplysninger en Travel Manager, en reisebestiller eller en reisesjef gir oss om seg selv i forbindelse med vårt forretningsreiseprogram, behandles i henhold til denne personvernerklæringen. Egencia forbeholder seg imidlertid rettigheten til å kontakte Travel Managers, reisebestillere og reisesjefer i henhold til organisasjonens forretningsreiseavtale med oss (f.eks. for tilbakemeldinger om programmet, for å diskutere forretningsforholdet eller for å diskutere nye eller oppdaterte tjenester).  Denne kontakten kan forekomme via telefon, e-post, tekstmelding eller brevpost.

Ved bestilling og administrasjon av reiser på vegne av reisende eller gjester skal Travel Managers, reisebestillere og reisesjefer innhente samtykke fra den aktuelle reisende eller gjesten.  Travel Managers, reisebestillere og reisesjefer skal også forsikre seg om at den aktuelle reisende eller gjesten mottar og gjennomgår denne personvernerklæringen.

Enten du bestiller reise direkte fra oss eller tillater en Travel Manager, reisebestiller eller reisesjef å gjøre dette på dine vegne, kan autoriserte enkeltpersoner i bedriften din ha tilgang til ditt brukernavn og navnet på din medlemskonto samt reiseruter og all annen informasjon på kontoen, og de kan også henstille om at vi deler disse opplysningene med tredjeparter for regnskap eller andre godkjente formål. Din Travel Manager, reisebestiller eller reisesjef vil også kunne oppdatere dine profilinnstillinger (unntatt brukernavn og passord) og reisepreferanser i henhold til dine instrukser. Din Travel Manager, reisebestiller eller reisesjef vil også kunne vise, endre eller avbestille dine reiseruter såfremt det er nødvendig i henhold til dine instruksjoner eller i samsvar med dine avtaler med dem. Erklæringens omfang Denne personvernerklæringen beskriver Egencias praksis for innhenting og bruk av opplysninger. Organisasjonen din kan ha annen politikk eller praksis, og vi er ikke ansvarlige dersom organisasjonen, Travel Manager, reisebestiller eller reisesjef eventuelt bruker eller videreformidler dine personopplysninger eller eventuelle handlinger eller unnlatelser på deres side. Dersom du har spørsmål om hvordan din organisasjon, Travel Manager, reisebestiller eller reisesjef behandler dine personopplysninger eller bestiller eller administrerer reiser på dine vegne, må du ta kontakt med personen i organisasjonen din som har ansvar for dette eller se organisasjonens personvernerklæring.

Informasjon vi henter inn fra deg

Før du får tilgang til Egencias nettsted, må du logge på som medlem ved hjelp av brukernavn og passord. Generelt henter og lagrer Egencia alle opplysninger du gir Egencia, deriblant, men ikke begrenset til, alle personopplysninger om deg som du spesifikt og frivillig oppgir eller gir oss på annen måte. Dette inkluderer informasjon som kan identifisere deg («personopplysninger»), deriblant fornavn, etternavn, telefonnummer, e-postadresse, passinformasjon og betalingsinformasjon (f.eks. kredittkortnummer, kortinnehaverens navn og utløpsdato). Vi kan også be om informasjon om dine reisepreferanser, deriblant forespørsler om måltider, setevalg, lojalitetsprogram for fly/hotell/bilutleie og billetteringsalternativer. Din Travel Manager, reisebestiller eller reisesjef kan gi oss ytterligere personlig informasjon om deg, for eksempel ansatt-ID-nummer.

Egencia vil blant annet hente inn personopplysninger når du:
 • blir Egencia-medlem
 • fyller ut en reisende-profil
 • bestiller en reise
 • bruker reisebestillertjenesten
 • deltar i en undersøkelse
 • kontakter oss

Passasjeropplysninger: Når en reisebestilling opprettes via Egencia, henter Egencia inn fullt navn, kontaktnummer og andre personopplysninger om den reisende som er nødvendige for reisebestillingen, deriblant passnummer og betalingsinformasjon. Vi kan også hente inn informasjon om hver reisendes reisepreferanser, deriblant forespørsler om måltider, setevalg, lojalitetsprogram for fly/hotell/bilutleie og billetteringsalternativer.

Reisegjestopplysninger: Når du oppretter en bestilling for noen andre via dette nettstedet, kan det hende vi vil be om den personens personopplysninger og reisepreferanser. Du må innhente samtykke fra andre personer og forsikre deg om at disse andre personene leser gjennom disse personvernreglene før de oppgir personopplysninger og reisepreferanser til oss, siden all tilgang til visning eller endring av disse opplysningene kun vil være tilgjengelig via din konto. Vi vil hente, bruke og videreformidle den personens personopplysninger kun med formål om å opprette en bestilling.

Automatisk informasjon: Vi henter automatisk informasjon om datamaskinen din når du besøker dette nettstedet. Vi vil for eksempel hente IP-adresse, informasjon om nettleser (f.eks. Firefox, Safari eller Internet Explorer) og henvisende nettsted. Vi kan også hente informasjon om online-aktiviteten din, for eksempel viste reiser og opprettede bestillinger. Vårt mål for innhenting av denne automatiske informasjonen er blant annet å hjelpe deg med å tilpasse brukeropplevelsen og å påvise og forebygge svindel. Se avsnittet om «Cookies og annen teknologi» for mer informasjon.

Samtaleovervåkning: Telefonsamtaler til og fra vår kundeservice kan tas opp eller overvåkes med formål om kvalitetskontroll og opplæring av ansatte. Samtaleopptak beholdes så lenge det med rimelighet er nødvendig eller så lenge loven krever det, og vil deretter slettes. Alle personopplysninger som mottas fra deg under samtalen, vil behandles i samsvar med denne personvernerklæringen.

Unnlatelse i å oppgi informasjon: For å få tilgang til Egencias nettsted må du logge på som medlem ved hjelp av brukernavn og passord. Når du legger reiseplaner eller bestiller via nettstedet, må du oppgi de forespurte personopplysningene og økonomiopplysningene. Vi vil bruke kontaktopplysningene dine til å bestille de nødvendige tjenestene, til å sende deg bekreftelsesinformasjon, til fakturering og til å informere deg om eventuelle oppdateringer eller endringer i reiseplanene. Hvis du ikke oppgir den forespurte informasjonen, vil du ikke kunne få tilgang til Egencia-nettstedet, og vi vil kanskje ikke kunne fullføre forespørsler eller bestillinger.

Bruk av dine opplysninger
Egencia bruker sensitiv betalingsinformasjon (for eksempel kortinnehaverens navn, kredittkortnummer og utløpsdato) med formål om å fullføre reisebestillingene du legger inn på nettstedet. Vi bruker annen informasjon om deg med følgende generelle formål: å registrere deg som Egencia-medlem, å levere produktene og tjenestene du har forespurt, å gi deg reisebekreftelse og oppdateringer, å sende deg reisevarsler, å gi informasjon om tjenesteoppdateringer og tjenester som kan interessere deg, å kommunisere med deg generelt, å svare på dine spørsmål og kommentarer, å måle interesse for og forbedre produktene, tjenestene og nettstedene våre, å på annen måte tilpasse din Egencia-opplevelse, å be om informasjon fra deg, deriblant via undersøkelser, å løse tvister, å innhente avgifter, å feilsøke problemer, å forebygge potensielle forbudte eller ulovlige aktiviteter, å håndheve betingelsene våre for bruk og annet vi opplyser om når informasjonen hentes inn.

Videreformidling av dine opplysninger

Egencia og Egencias tjenesteleverandører kan dele dine personopplysninger med de følgende:

 • Leverandører, for eksempel hotell, flyselskap, togselskap, bilutleiefirma eller aktivitetsleverandører som oppfyller reisebestillingene dine. Alle tjenester som leveres av tredjepartsleverandører, beskrives som dette alle steder på dette nettstedet. Disse leverandørene vil behandle dataene dine i samsvar med sine personvernregler. Derfor oppfordrer vi deg til å lese gjennom personvernreglene til alle reiseleverandører du bestiller produkter fra via Egencia. Merk at disse leverandørene også kan kontakte deg i den grad det er nødvendig for å innhente ytterligere informasjon om deg eller for å muliggjøre reisebestillingen.
 • Tredjepartsleverandører som kan levere tjenester eller funksjoner på våre vegne, deriblant behandling av kredittkort, forretningsanalyse, kundeservice etter vanlige åpningstider, utsendelse av nyhetsbrev eller spørreundersøkelser og forebyggelse av svindel. På forespørsel fra din arbeidsgiver kan vi også dele dine personopplysninger med tredjepartsleverandører som leverer tjenester som kostnadssporing og tilbakebetaling. Disse selskapene har tilgang til personopplysningene som er nødvendige for å utføre disse funksjonene, men har ikke lov til å dele eller bruke opplysningene til noe annet formål. Ta kontakt med oss slik det er angitt i avsnittet «Våre kontaktopplysninger» for å få mer informasjon om hvordan våre tjenesteleverandører behandler dine personopplysninger.
 • Andre i din organisasjon, for eksempel Travel Manager, reisebestiller eller reisesjef, som beskrevet ovenfor i avsnittet «Travel Managers, reisebestillere og reisesjefer».
 • Våre partnerselskaper Vi kan dele noe informasjon med vårt partnerselskap, Expedia, for vertstjenester, lagring og rapporteringsformål.  I den utstrekning et partnerselskap har tilgang til opplysningene dine for å levere tjenester på våre vegne, vil selskapet følge praksis som er minst like restriktiv som praksisen som beskrives i denne personvernerklæringen.

Vi og tjenesteleverandørene våre kan også dele informasjonen din:

 • Når du spesielt har bedt om det.
 • Som svar på stevninger, rettskjennelser eller annen rettsprosess, for å stadfeste eller utøve våre juridiske rettigheter, for å forsvare oss mot søksmål eller ellers dersom gjeldende lov krever eller tillater det. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å benytte oss av eller tilsidesette enhver juridisk protest eller rettighet som er tilgjengelig for oss.
 • Når vi mener det er hensiktsmessig å undersøke, hindre eller iverksette tiltak angående ulovlige eller mistenkte ulovlige aktiviteter; for å beskytte og forsvare Egencias, våre kunders eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet, og i forbindelse med våre vilkår for bruk og andre avtaler.
 • Med politiet og myndigheter rundt om i verden for sikkerhets-, toll- og innvandringsformål. For eksempel krever US Department of Homeland Security Bureau of Customs and Border Protection, i henhold til amerikansk lov, at enkelte reise- og bestillingsopplysninger, kjent som Passenger Name Record eller PNR-data, knyttet til folk som reiser til eller fra USA, eller gjennom amerikansk luftrom, leveres til departementet før slike reiser. Vi kan videreformidle disse opplysningene til flyselskapene eller andre reiseleverandører, slik at de kan videresende dem til det aktuelle landets politi og myndigheter.
 • I forbindelse med en foreslått eller gjennomført selskapstransaksjon, for eksempel en avhendelse, fusjon, konsolidering eller salg av aktiva, eller dersom det mot formodning skulle oppstå en konkurs.
Valgmuligheter ved innhenting og bruk av dine opplysninger
 • Du kan få tilgang til, legge til, oppdatere eller slette informasjon på sidene Min profil og reiser, og avslutte kontoen som beskrevet nedenfor.
 • Du kan også sende inn en skriftlig anmodning om å få tilgang til personopplysninger vi har lagret om deg. Hvis du sender en slik anmodning, har Egencia rett til å be om identifikasjon før anmodningen kan behandles. Du kan levere en skriftlig anmodning om tilgang til personopplysningene dine ved å kontakte oss via kontaktalternativene som er angitt nedenfor i avsnittet «Våre kontaktopplysninger». Vi vil forsøke å svare innen rimelig tid, og i alle fall innen eventuelle tidsrammer som kreves av loven.

Som deltaker i Egencia-programmet kan du motta meldinger fra oss med reisenyheter og oppdateringer. Du kan avslutte abonnementet på slike nyhetsbrev når som helst på siden Min profil under overskriften «E-postinnstillinger», eller ved å fortelle din Travel Manager, reisebestiller eller reisesjef at du ikke lenger ønsker å motta slike henvendelser fra Egencia. Du vil også få mulighet til å avslutte abonnementet på nyhetsbrevene i alle slike e-poster vi sender. Vær oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å sende deg annen kommunikasjon, herunder driftsmeldinger, administrative meldinger og undersøkelser knyttet enten til din Egencia-konto eller dine transaksjoner med Egencia, uten å tilby deg muligheten til å velge ikke å motta dem.

Cookies og annen teknologi

Cookies er små datatekstfiler som kan lagres på harddisken på datamaskinen (hvis nettleseren tillater dette). Hjelp-delen av verktøylinjen på de fleste nettlesere vil fortelle deg hvordan du kan forhindre at nettleseren aksepterer nye cookies, hvordan du får nettleseren til å varsle deg når du mottar en ny cookie, eller hvordan du deaktiverer cookies. Vær oppmerksom på at dersom du nekter å akseptere cookies, kan det hende du ikke vil være i stand til å få tilgang til mange av reiseverktøyene som tilbys på våre nettsteder. Som medlem eller besøkende på disse nettstedene kan du bli tildelt en permanent cookie-fil på harddisken på datamaskinen. Du kan velge ikke å motta en cookie-fil ved å angi at nettleseren skal avvise cookies, eller at den skal spørre deg før den godtar en cookie. Selv om denne cookie-en ikke inneholder noen personopplysninger, kan den være knyttet til din personinformasjon for å gi deg målrettede e-postvarsler.
Egencia henter automatisk informasjon om datamaskinen din når du besøker dette nettstedet. For eksempel samler vi inn informasjon om IP-adresse, operativsystem og nettleserprogramvare (for eksempel Firefox, Safari eller Internet Explorer). Vi kan også hente informasjon om online-aktiviteten din, for eksempel viste reiser og bestilte reiser. Våre mål med å samle denne automatiske informasjonen er blant annet å tilpasse brukeropplevelsen, legge til rette for praktisk navigering og samle analyseinformasjon for å kontinuerlig forbedre nettstedet vårt. Vi kan bruke cookies for å hjelpe oss med å gjenkjenne nettleseren din som en tidligere besøkende og lagre og huske eventuelle preferanser som kan ha blitt angitt mens nettleseren besøkte nettstedet vårt. Vi kan også registrere passordet ditt i en cookie hvis du krysset av i ruten med tittelen «Husk passordet mitt på denne datamaskinen.» Vær oppmerksom på at brukernavn, passord og andre kontorelaterte data som inngår i slike cookies, krypteres av sikkerhetshensyn. Egencia vil aldri lagre sensitive personopplysninger som kredittkortnumre, i en cookie. I tillegg til ovennevnte cookies kan vi bruke lokalt delte objekter, også kalt «flash cookies», på vårt nettsted. Disse brukes til å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel ved å lagre brukerpreferansene dine og innstillinger som volum/dempe-innstillinger, og i forbindelse med animert innhold på vårt nettsted. Lokale delte objekter ligner på vanlige cookies, men kan lagre mer komplekse data enn enkel tekst. Du kan finne ut mer om flash-cookies og hvordan du deaktiverer dem, på dette nettstedet: http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html 

Dette nettstedet kan også bruke nettsignaler (også kjent som klare GIF-er, pikselkoder eller web bugs), som er bittesmå grafikkelementer med en unik identifikator, med funksjon som tilsvarer cookies, som er plassert i koden til et nettsted. Vi bruker nettsignaler til å overvåke brukeres trafikkmønstre fra én side på våre nettsteder til en annen, for å levere eller kommunisere med cookies, for å forstå om du har kommet til vår side fra en nettannonse som vises på en tredjeparts nettsted og for å forbedre nettstedets ytelse. Vi kan også tillate at våre tjenesteleverandører bruker nettsignaler slik at vi kan finne ut hvilke e-poster som har blitt åpnet av mottakerne og for å spore besøkstrafikk og handlinger på vårt nettsted. Dette hjelper oss å måle effektiviteten av innholdet vårt og andre tilbud.

Informasjon som hentes inn av tredjeparter / visning av skreddersydd reklame

Tredjeparts annonsører, som for eksempel reklamebyråer og samarbeidspartnere, kan bruke cookies og annen teknologi (for eksempel nettsignaler) for å hente inn informasjon om dine online-aktiviteter. Formålene for å hente inn denne informasjonen omfatter: å måle og forstå bruken av våre nettsteder, og å analysere, endre og tilpasse annonseringsinnhold på denne og andre nettsteder til dine åpenbare interesser. Vi har ikke tilgang til eller kontroll over cookies eller andre funksjoner de kan bruke, og informasjonspraksisen til disse annonsørene er ikke omfattet av denne personvernerklæringen. Du kan finne ut mer om tredjepartsannonsører og utforske muligheten for å unngå at slik informasjon hentes inn ved å gå inn på en av følgende ressurser:

Do-Not-Track-signaler og lignende mekanismer

Noen nettlesere kan overføre «do-not-track»-signaler til nettsteder de kommuniserer med. På grunn av forskjeller i hvordan nettlesere innlemmer og aktiverer denne funksjonen, er det ikke alltid klart om brukerne har bestemt at disse signalene skal overføres, eller om de i det hele tatt er klar over dem. Deltakere i de ledende organisasjonene for standardinnstillinger på Internett som tar opp dette problemet, er i ferd med å bestemme hva, om noe, nettsteder skal gjøre når de mottar slike signaler. Egencia iverksetter foreløpig ikke tiltak som svar på disse signalene. Hvis og når en endelig standard er etablert og akseptert, vil vi revurdere hvordan disse signalene skal besvares.

Bruk av Egencia-apper for mobiltelefon og nettbrett («mobilapper»)

Når du bruker en Egencia mobil-app, henter vi inn og bruker informasjon om deg på samme måte og med samme formål som vi gjør når du bruker nettstedet vårt.

I tillegg til dette bruker vi også en del annen informasjon som vi henter inn automatisk når du bruker våre mobilapper.  Nærmere bestemt:

 • Vi samler inn informasjon om mobilapp-funksjonalitet som du får tilgang til og bruker.  Dette gir oss muligheten til å identifisere de områdene av mobilappen som er av interesse for våre kunder, slik at vi kan avgrense og kontinuerlig forbedre mobilappen.
 • Hvis du bruker en mobilapps «finn hotell»-funksjon ved hjelp av «nåværende posisjon», bruker vi informasjon om din nåværende posisjon som hentes fra mobilenheten ved hjelp av GPS eller lignende teknologi – for å vise fasiliteter i nærheten.  Vi samler ikke inn posisjonsdata med mindre du samtykker til dette ved uttrykkelig å klikke på «finn hotell» -funksjonen ved å bruke «nåværende posisjon» som destinasjon eller slår på innhenting av posisjonsdata i telefonens innstillingsmeny. Hvis du godtar å dele posisjonsinformasjon med oss ​via app- eller enhetsinnstillinger, kan vi bruke og dele denne posisjonsinformasjonen for å kunne tilby deg lokale hotell- eller transportalternativer, eller for å gi deg annen relevant informasjon eller tjenester.
 • Hver mobilapp vil også sende oss feilrapporteringsinformasjon dersom den krasjer eller henger.  Dette gjør oss i stand til å undersøke feilen og forbedre mobilappens stabilitet for fremtidige utgivelser. Som en del av disse feilrapportene sender mobilappen oss informasjon om mobilenhetstype og -versjon, din kunde-ID, tidspunktet feilen oppstod, funksjonen som ble brukt og programmets tilstand da feilen oppstod.  Vi bruker ikke denne informasjonen til noe annet formål enn å undersøke og rette opp feil.
 • Vi kan sende push-varsler om endringer i status for flyvninger eller andre aktuelle ting knyttet til turene dine. I tillegg kan vi også bruke push-varsler til å sende viktig kommunikasjon fra din Travel Manager / arbeidsgiver i nødstilfeller. Disse tillatelsene kan alltid styres fra mobilenhetens innstillinger.
 • Hvis du velger «Kontakt en reisekonsulent» og alternativet «Be om tilbakeringing» under Egencia Hjelp, der denne funksjonen er tilgjengelig, vil mobilappen sende din kunde-ID, reiseruteinformasjon og potensielt annen informasjon om nylig mobilapp-bruk til reisekonsulenten. Dette er gjort for å effektivisere samhandlingen med kundeservice og sørge for mer smidig og presis kommunikasjon.

Du har alltid muligheten til å kontrollere visse opplysninger en mobilapp sender til oss.  Du kan slå av innhenting av posisjonsdata når som helst via telefonens innstillingsmeny.  Eventuelt kan du fjerne mobilappen helt fra den mobile enheten og få tilgang til tjenestene våre via nettstedet vårt eller telefon.

Slik beskytter vi opplysningene dine

Vi vil at du skal føle deg trygg når du bruker tjenestene våre for å planlegge og bestille reiser, og vi er opptatt av å beskytte informasjonen vi samler inn. Ingen bedrift kan garantere absolutt sikkerhet, men vi har implementert egnede administrative, tekniske og fysiske sikkerhetsprosedyrer for å beskytte personopplysninger vi har i vår varetekt og kontroll. For eksempel har bare autoriserte ansatte tilgang til personopplysninger, og de har bare tilgang i forbindelse med tillatte forretningsfunksjoner. I tillegg bruker vi kryptering når sensitive personopplysninger sendes mellom ditt og vårt system, og vi bruker brannmurer og inntrengerpåvisningssystem for å forhindre at uvedkommende får tilgang til din informasjon.

Slik får du tilgang til opplysningene dine

Du har tilgang til opplysningene dine på følgende områder av dette nettstedet:

Min konto

SideneMin profil på Egencia tillater medlemmer å vise og endre kontoinnstillingene sine. Under alternativet for e-postinnstillinger kan du endre din e-postadresse og administrere nyhetsbrev om reiser og andre abonnementer. Du kan også endre passordet ditt og velge automatisk passordpålogging når du logger deg på dette nettstedet. Du kan legge til nye reisende og slette eksisterende reisende fra medlemsprofilen, oppdatere eller rette navn, telefonnumre, passinformasjon og krisekontakter for reisende som er knyttet til profilen din; og oppdatere reisepreferanser.

Be om å stenge en konto

Du kan stenge Egencia-kontoen din ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor. Når du har stengt kontoen, vil du ikke være i stand til å logge deg på eller få tilgang til noen informasjon knyttet til kontoen, men du kan åpne en ny konto når som helst. Vi vil sende deg en e-post som bekrefter at kontoen er stengt til e-postadressen som finnes i din medlemsprofil.

Reiser

På siden reiser på dette nettstedet kan medlemmer vise, oppdatere eller slette lagrede reiseruter. Dersom du varsler Egencia om at noen av personopplysningene om deg ikke er korrekte, komplette og oppdatert, skal Egencia treffe rimelige tiltak for å korrigere personopplysningene slik at de er korrekte, komplette og oppdaterte.

Eksterne lenker

Hvis noen del av dette nettstedet lenker deg til andre nettsteder som vi ikke eier eller driver, gjør vi oppmerksom på at disse nettstedene ikke omfattes av denne personvernerklæringen. Vi anbefaler at du undersøker disse nettstedenes personvernerklæringer for å forstå deres prosedyrer for innhenting, bruk og videreformidling av personlig informasjon.

Plassering for lagring av data

Egencia lagrer og behandler personopplysninger om reisende i sikre miljøer i USA og Europa. Når det gjelder behandling av data for ikke-amerikanske reisende, må Egencia for å kunne tilby sine tjenester overføre personopplysningene dine til tilknyttede selskaper og/eller tjenesteleverandører i USA.
Når det gjelder Europa, legitimerer Egencia overføring av personopplysninger til USA ved hjelp av konserninterne EU-modellklausuler. Disse «modellklausulene» er standardiserte kontrakter for dataoverføring der innholdet har blitt godkjent av EU-kommisjonen. Når det kreves av lokal personvernlovgivning, er andre tiltak satt i verk av Egencia for å sikre lovligheten av de internasjonale overføringene av data til USA.

Dataoppbevaring

Vi lagrer ikke informasjon lenger enn nødvendig for våre forretningsformål eller for juridiske krav. Vær imidlertid oppmerksom på at vi kan beholde litt informasjon etter at du har stengt kontoen din hos oss, for eksempel hvis dette er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, herunder å beholde informasjonen for skatte- og regnskapsmessige formål.

Endringer i denne personvernerklæringen

Egencia kan oppdatere denne personvernerklæringen i fremtiden. Vi vil varsle deg om vesentlige endringer i denne personvernerklæringen ved å sende en melding til e-postadressen du har oppgitt til oss, eller ved å plassere et varsel på vårt nettsted. Hvis du har spørsmål om personvernerklæringen, kan du sende en e-post via kontaktalternativene nedenfor.

Våre kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål om disse personvernreglene eller vår generelle personvernpraksis, kontakt oss på: ITsecurity.nordic@viaegencia.com. 

Skriftlig: Global Privacy Director, Expedia Legal & Corporate Affairs, Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004, USA. 

Vi ønsker å sørge for at du har kontroll over din online reiseopplevelse som Egencia-kunde, fra planlegging og bestilling av reisen til beskyttelse av din personlige informasjon. Reisekonsulentene ved Egencias kundeservice er klare til å hjelpe med dine spørsmål om Egencia-reiser 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Du kan også ringe kundeservice-nummeret du fikk oppgitt da bedriften registrerte seg, når som helst. I tillegg kan du ta direkte kontakt med reiseleverandøren på telefonnummeret eller adressen som er oppgitt på reiseruten.

Vi ønsker å sørge for at du har kontroll over din online reiseopplevelse som Egencia-kunde, fra planlegging og bestilling av reisen til beskyttelse av din personlige informasjon. Reisemedarbeiderne ved Egencias kundeservice er klare til å hjelpe med dine spørsmål om Egencia-reiser 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Du kan også ringe kundeservice-nummeret du fikk oppgitt da bedriften registrerte seg, når som helst. I tillegg kan du ta direkte kontakt med reiseleverandøren på telefonnummeret eller adressen som er oppgitt på reiseruten.

Denne personvernerklæringen gjelder fra 20/3/2017.