NDC: flere valgmuligheter for kundene

Flyplass reisende forretninger

Av Mark Hollyhead, Chief Operating Officer

New Distribution Capability (NDC) er gjenstand for nok oppmerksomhet, uklare sannheter og ufullstendige implementeringer til å være en kilde til betydelig forvirring for Travel Managers. Hvis du er usikker på hva NDC betyr for deg, er du ikke alene.

NDC, en utbredt bransjestandard som fortsatt er i en tidlig livssyklus, støtter kommunikasjon frem og tilbake mellom vår forretningsreiseplattform og bestillingssystemet til et flyselskap ved hjelp av Extensible Markup Language (XML). Et fullstendig utviklet NDC vil kunne tilby alt flyinnhold i én enkelt kanal, noe som muliggjør mer personlige tilbud og tilgang til de billigste prisene for visse flyselskaper.

NDC – et vanskelig valg

Hva bør Travel Managers og forretningsreisebyråer gjøre med NDC akkurat nå? Det er ikke et lett spørsmål å svare på. Travel Managers har lenge kunnet stole på at alt innhold de får tilgang til gjennom et globalt distribusjonssystem (GDS) støttes fullt opp av verktøyer og prosesser som er bygget rundt det. NDC-innhold derimot, er for øyeblikket begrenset gjennom GDS-er, og selv når det er tilgjengelig, er det ikke sikkert at alle funksjonaliteter er klare fra dag én. I dag er det tilgjengelig gjennom aggregatorer som TravelFusion og direkteforbindelser med flyselskaper som Lufthansa. Som følge av dette har ikke NDC-innhold de samme funksjonene som når Travel Managers administrerer forretningsreiseprogrammene sine ved bruk av et forretningsreisebyrå. Travel Managers står dermed overfor et vanskelig valg:

  • Godta en dårligere serviceopplevelse i dag for å opprettholde tilgang til alt offentlig tilgjengelig NDC-innhold
  • Eller godta ufullstendig tilgang til offentlig tilgjengelig innhold og opprettholde en reiseopplevelse av høy kvalitet som støttes av GDS-er

Forretningsreisebyråer står overfor lignende valg. Skal vi tilby en dårligere serviceopplevelse ved å opprettholde tilgang til alt offentlig tilgjengelig NDC-innhold? Eller skal vi tilby ufullstendig tilgang til offentlig tilgjengelig innhold, men opprettholde en reiseopplevelse av høy kvalitet som støttes av GDS-er?

Egencias posisjon – flere valgmuligheter for kundene

Vi i Egencia vet at kundene våre verdsetter prissammenligning og har en lav toleranse for midlertidige løsninger og serviceforstyrrelser. Vi støtter derfor å jobbe med det eksisterende GDS-systemet, men har også tro på å gi kundene et valg. NDC gir nye muligheter. Fordi vi er en del av Expedia Groups lange tradisjon for teknologiske nyskapninger, er vi fokusert på å levere en fantastisk reiseopplevelse i dag og i morgen.

Vi tester for øyeblikket ut NDC-innhold fra Lufthansa med kunder i Tyskland gjennom aggregatoren TravelFusion, noe som betyr at Lufthansas NDC-innhold er tilgjengelig for søk og sammenligning med andre priser. Vi kommer snart til å utvide testingen til flere kunder i Europa.

At vi jobber med å realisere potensialet til NDC, betyr ikke at vi glemmer løftet vårt om å gi kundene våre en førsteklasses tjeneste. Vi skal fortsette å mene noe om stabiliteten til løsninger for å tilfredsstille våre kunders behov og forstå hvilke avveininger som må tas etterhvert som vi utvikler oss, men vi kommer ikke til å gå på akkord med verdien av produktene og tjenestene vi leverer. Vi kommer også til å dra nytte av arbeidet Expedia Group gjør i samarbeid med flyselskaper, IATA og IT-leverandører for å løse NDC-hull som varsler om og administrering av endrede flytider. Og vi skal fortsette å utvikle nye teknologiske løsninger i samarbeid med bransjeaktører som lar oss tilby NDC med samme servicenivå som kundene våre mottar for øyeblikket.

Virkeligheten i dag

I dag har NDC kompleksiteter og hull som påvirker kvaliteten på tjenesten vi kan tilby. For eksempel har NDC begrenset eller ikke-eksisterende funksjonalitet for bestillingsendringer eller muligheten til å bruke ubrukte billetter på nytt. En del av problemet er det nye med standarden. Flyselskaper kan ikke matche nåværende GDS-muligheter med NDC. NDC er et helt nytt programmeringsgrensesnitt (API) som flyselskaper, aggregatorer og selgere som oss må bygge og integreres med. Dessuten bruker ikke alle flyselskaper samme API-versjon for NDC-innhold. Som følge av dette krever NDC en oppgradering for alle forretningsreisebyråer som tar det i bruk.

Kompromisser eksisterer. Frem til NDC er fullt utviklet og kan lanseres på en skalerbar måte, må Travel Managers være villige til å arbeide med en dårligere tjeneste totalt sett. Dette innebærer redusert oppmerksomhet overfor de reisende, ingen tydelig måte å samle omfattende backend-rapporter for alle flyselskaper på, vekslende betalingsmetoder og ingen lett måte å integrere NDC-innhold med reisepolicy på.

Kort fortalt er alle klar over at NDC har et enormt potensiale for forretningsreiser, men vi vet også at det ikke er klart for bruk for alle kundene våre. Standarden er fortsatt under utvikling, og de nåværende hullene og kompleksitetene betyr at vi ennå ikke kan tilby en brukeropplevelse av gjennomgående høy kvalitet til alle kunder. Som alltid skal vi fortsette å lytte til kundene våre og samarbeide med våre bransjepartnere for å levere morgendagens forretningsreiseopplevelse, uten å gå på akkord med kundeopplevelsen i dag.

Les mer om hvorfor vi mener det er viktig å sette kunden i sentrum av NDC.