Millennials og betalingløsninger for forretningsreiser

Millenials endrer måten vi betaler for forretningsreiser på.

Skrevet av Diana Hoffman, Director of Product Marketing

Dette var første gang jeg deltok på den årlige konferansen til Global Business Travel Association (GBTA). Jeg møtte opp med et åpent sinn, full av nysgjerrighet. Som en markedsfører som var ny i forretningsreisebransjen, hadde jeg hovedfokus på å lære – og det raskt.

Jeg merket meg særlig to temaer under GBTA 2019: millennials og betalingsløsninger.

Effektiv og trygg betaling som er i tråd med regelverket er avgjørende i alle bransjer – inkludert forretningsreisebransjen. Prosessene og teknologien bak betalingsløsningene er i rask endring. Drivkraften bak endringene er milleniumsgenerasjonen, som utgjør en stadig større andel av arbeidsstyrken.

Det er spådd at milleniumsgenerasjonen vil utgjøre 75 prosent av den globale arbeidsstyrken innen 2025.1 Dette innebærer at arbeidsgivere må jobbe for å imøtekommende nye forventninger og adferdsmønstre. Den nye generasjonen forretningsreisende har vokst opp i den digitale tidsalderen, og forventer derfor sømløse brukeropplevelser. Denne forventningen burde ikke komme som noen overraskelse, ettersom dette er det millennials er vant til.

Betalingsprosessene er nødt til å holde tritt med denne teknologikyndige generasjonen. Det viser seg at tradisjonelle betalingskort ikke lenger tilfredsstiller behovene deres. Kun én av tre millennials har med seg bankkort.2 Det er spådd at bankkortbruk i forbindelse med e-handel vil gå ned ytterligere, til 17 prosent på verdensbasis innen 2022.3

I løpet av foredragene jeg deltok på under GBTA, hørte jeg stadig at virtuelle betalingsløsninger, som betalingskort for reiser, er veldig interessante for reisearrangører. Etterhvert som banker beveger seg fra fysiske betalingskort til digitale løsninger, er det ikke overraskende at virtuelle betalingsløsninger slår rot også hos bedrifter. For reisende, særlig millennials, fører det til økt tilfredshet. Det gir også reisearrangører muligheten til å fokusere på kostnadskutt, policyetterlevelse og andre viktige sider ved reiseprogrammet. Det gjør det også enklere å håndtere nye reguleringer som påvirker betalingsprosesser, for eksempel betalingstjenestedirektivet (PSD2) i EU og EØS.

Virtuelle betalingsløsninger bringer med seg fordeler for reisearrangører, blant annet med tanke på kostnadsreduksjon og policyetterlevelse. De kan også redusere risikoen for svindel. Innkjøp blir tryggere ved at kunden mottar en unik kode for den bestemte transaksjonen. Man kan effektivt spare penger ved å automatisere prosesser, noe som også reduserer sjansen for feil ved manuell utfylling. Man kan også oppnå økt etterlevelse ved hjelp av betalingskortbransjen. Hver enkelt korttransaksjon blir tildelt et eget nummer gjennom bransjens egen sikkerhetsstandard (PCI), noe som igjen gjør at man automatisk kan linke bestillinger til betalinger.

Dette kan hjelpe deg med å optimalisere verdikjeden for forretningsreiser. Dataanalyser kan hjelpe Travel Managers med å overvåke trender og oppdage muligheter for å spare penger. Hvis man tilrettelegger for regionale forskjeller i et globalt reiseprogram, kan dette også bringe med seg fordeler. For eksempel kan rapporten gi deg ideer til hvordan du kan kutte kostnader gjennom momsoppgaver. Når man bruker mindre tid på rapporter på grunn av automatisering av utgiftsavstemming, kan man heller bruke kreftene sine på andre oppgaver som gir større avkastning for reiseprogrammet.

Det er mye å hente for de reisende også. Hvis reiseprogrammet bruker virtuelle betalingsløsninger, trenger ikke de reisende lenger å bekymre seg for risikoene knyttet til å betale med sitt eget bankkort. Reisende uten bedriftskort, som for eksempel millennials, kan dra nytte av enklere måter å betale reiseutgifter på. Reisende kan også bruke tiden de sparer på andre ting. Det er irriterende å holde styr på hauger av papirkvitteringer, for så å måtte makulere dem så snart reiseregningen er fylt ut. Et annet positivt utfall er at reisende, særlig de som reiser mye, kan slippe å bruke private midler og deretter måtte vente lenge på å få tilbake pengene sine.

Er virtuelle betalinger det neste steget for reiseprogrammet ditt? Basert på samtalene jeg hadde under GBTA, vil jeg tro at svaret er «ja». Det er ikke overraskende at virtuelle betalingsløsninger vokser i omfang, med tanke på at mobilbetalinger stadig blir mer populært for generasjonen som har vokst opp med mobilteknologi. Ettersom det bringer med seg en rekke fordeler for både reisearrangører og reisende, burde terskelen for omstilling være lav.


1. “The (Millennial) Workplace of the Future Is Almost Here — These 3 Things Are About to Change Big Time,” Inc., 15. jan. 2019, https://www.inc.com/peter-economy/the-millennial-workplace-of-future-is-almost-here-these-3-things-are-about-to-change-big-time.html.

2. “Why Millennials Are Ditching Credit Cards,” Bloomberg, 27. feb. 2018, https://fortune.com/2018/02/27/why-millennials-are-ditching-credit-cards.

3. “Global Payments Report,” Worldplay, nov. 2018, s. 9, https://www.paymentscardsandmobile.com/wp-content/uploads/2018/11/Global-Payments-Report_Digital-2018.pdf.