Finn den rette balansen basert på bedriftskulturen

Tilpass reisepolicyen etter de reisendes behov

Når du har en enkel løsning som leverer det de reisende behøver, er det enkelt å få de ansatte til å bruke den. Gjør forretingsreiseprogrammet til en suksess med brukervennlig teknologi og service med fokus på de reisende og tilrettelagt spesielt for deres bedrift.

Forbedret overvåkning av reisepolicy-etterlevelse

Med vår innebygde godkjennings-workflow og detaljerte rapportoversikt er det lett å følge med på bedriftens reisepolicy-etterlevelse. Vi kjenner bedriftens reiseprogram, reisemønster og de reisendes adferd, og er rede til å hjelpe deg å oppnå høyere etterlevelsesgrad.

Vi har en online-andel på 91 % i snitt.

Vår plattform innlemmer bedriftens reisepolicy og avtaler, noe som fører til at etterlevelse skjer helt naturlig. De reisende tar sine egne valg, samtidig som du kan være sikker på at alle følger reisepolicyen.