Den antatte effekten av NDC på forretningsreiser

NDC-og-fremtiden-for-forretningsreiser

Hvis du lurer på hvordan New Distribution Capability (NDC) kan komme til å påvirke reisebransjen, bør du vurdere følgende:

  • NDC har potensialet til å forbedre brukeropplevelsen ved bestilling av flyreiser, takket være en prosess som ligner den man kjenner fra tradisjonell netthandel.
  • Det leverer en alternativ infrastruktur for data og transaksjoner mellom flyselskapene, reisekonsulenter og kundene deres.
  • NDC fører med seg nye muligheter for reiseteknologi. Dette betyr at nye koblinger kan knyttes og nye plattformer kan introduseres for å støtte og forbedre kommunikasjonen mellom flyselskaper og Travel Managers.
  • Det har begynt å slå rot i flyreisebransjen.
  • NDC er lovende for forretningsreisebransjen, ettersom det vil videreføre kommunikasjonen mellom flyselskap og bedriftskunder fra å kun være en samtale om en standardrabatt på bestemte flyreiser. Men det det er fremdeles en rekke viktige detaljer som må på plass. Man må for eksempel ta for seg problemer knyttet til teknologi og forretningsprosesser før NDC kan komme Travel Managers til gode.

Har du lyst til å lære mer om NDC og hva som egentlig foregår? Denne rapporten tar for dagens NDC-løsninger fra et forretningsreiseperspektiv og hvordan Egencia jobber for å forberede fremtiden med NDC.