Millenniaalit ja muutos liikematkailun maksutavoissa

Millenniaalit muuttavat liikematkailun maksutapoja.

Diana Hoffman, Director of Product Marketing

Tämä oli ensimmäinen kertani vuotuisessa Global Business Travel Associationin (GBTA) konferenssissa. Odotin tapahtumaa suurella uteliaisuudella ja avoimin mielin. Olen juuri alalle siirtynyt markkinoinnin ammattilainen, ja ykköstavoitteeni viikolle oli oppia – ja nopeasti.

GBTA 2019 toi esille ennen kaikkea kaksi teemaa: millenniaalit ja maksut.

Tehokas, turvallinen ja sääntöjenmukainen kulujenhallinta on välttämätöntä millä tahansa alalla, ja se kuuluu liikematkailun avainasioihin. Maksamisen mahdollistavat prosessit ja teknologia muuttuvat kovaa vauhtia. Syynä näihin muutoksiin ovat millenniaalit, joiden osuus työväestöstä on kasvava.

Arvioidaan, että vuoteen 2025 mennessä 75 % maailman työvoimasta koostuu millenniaaleista.1 Tämä tarkoittaa, että työnantajien täytyy pyrkiä vastaamaan muuttuviin odotuksiin ja uusiin käytösnormeihin. Uusi liikematkailijoiden joukko on kasvanut digiaikakaudella, ja siten he odottavat teknologiakeskeisiä, mutkattomasti sujuvia palveluita. Ja eihän tämä ole mikään ihme, kun millenniaaleille digiteknologia on aina ollut arkipäivää.

Näille teknologiaan tottuneille kuluttajille maksuprosessien tarvitsee olla yhtä lailla uudenaikaisia. On jo käynyt selväksi, että perinteiset luottokortit eivät riitä – vain yksi kolmesta millenniaalista käyttää tällaista.2 Luvun odotetaan laskevan entisestään, kun verkkokaupan luottokorttimaksut vähenevät globaalisti 17 %:iin vuoteen 2022 mennessä.3

GBTA:ssa osallistuin koulutussessioihin, joissa kerrottiin toistuvasti, että virtuaaliset maksuvaihtoehdot, kuten tallennettu kortti, ovat avainasioita yrityksen liikematkailusta vastaaville henkilöille. Virtuaalimaksujen suosio yrityksissä ei ole mikään yllätys, kun kuluttajamaksuissakin ollaan siirtymässä fyysisistä korteista digitaalisiin ratkaisuihin. Matkustajille, ja etenkin millenniaaleille, tämä tuo suuremman tyytyväisyyden. Liikematkailusta vastaaville se taas tarjoaa mahdollisuuden lisätä säästöjä, sääntöjenmukaisuutta ja muita matkustusohjelmien tärkeimpiä asioita. Se on myös keino mukautua maksuprosesseihin vaikuttavaan lainsäädäntöön, kuten EU:n maksupalveludirektiiviin (PSD2).

Virtuaalimaksujen hyödyt liikematkailusta vastaaville – kuten suuremmat säästöt ja sääntöjenmukaisuus – voivat auttaa torjumaan huijausten kaltaisia ongelmia. Maksut ovat turvallisempia, sillä ostaja saa kertakäyttöisen koodin, jota käytetään vain tiettyyn tapahtumaan tai transaktioon. Tehokkuus ja tarkkuus lisääntyvät, kun automaatio nopeuttaa prosesseja ja samalla poistaa virheitä, joita aiheutuu käsin tehdyistä kirjauksista. Sääntöjenmukaisuus helpottuu maksukorttialan (PCI) säännönmukaisuusnumeroiden avulla. Nämä määritetään yksittäisille transaktioille, mikä mahdollistaa helpon ja automaattisen varausten kohdentamisen maksuihin.

Tämä hallinta auttaa optimoimaan liikematkailun arvoketjun prosessia. Tietojen analysoinnin avulla liikematkailusta vastaavat pystyvät paremmin havaitsemaan säästömahdollisuuksia ja seuraamaan trendejä. Alueellisten nyanssien lisääminen globaaliin matkustusohjelmaan voi myöskin olla hyödyllistä. Raportit voivat esimerkiksi tarjota hyödynnettävissä olevaa tietoa koskien säästöjä ALV-palautusten kautta. Raporttien työstämiseen käytetty aika vähenee automaattisen kulujenkäsittelyn ansiosta. Näkökulmasi laajentuessa pystyt suuntaamaan arvokkaita resursseja niihin aktiviteetteihin, jotka lisäävät tuottoa tehokkaimmin.

Myös matkustajat hyötyvät suuresti. Kun matkustusohjelmissa käytetään virtuaalimaksuja, matkustajilla ei enää ole henkilökohtaisten luottokorttien käytön aiheuttamaa huolta. Ilman yritysluottokortteja matkustavat – joita millenniaalit usein ovat – voivat maksaa matkakulunsa helpommin. He saavat myös säästettyä arvokasta aikaansa. Ei enää ärsyttävää paperikuittien keräilyä, tarkistamista ja sitten vielä niiden hävittämistä kulujen korvaamisen jälkeen. Yksi positiivinen muutos etenkin autoa käyttäville on se, että omia rahoja ei enää tarvitse käyttää ja sitten odottaa takaisinmaksua. Ovatko virtuaalimaksut yrityksesi matkustusohjelmaan sopiva ratkaisu? GBTA:ssa käymieni keskustelujen perusteella luulen, että moni vastaa tähän myöntävästi. Virtuaalimaksujen yleistyminen liiketoiminnassa ei ole mikään yllätys, kun kuluttajien mobiilimaksut ovat nousussa. Ja tähän vaikuttaa etenkin se sukupolvi, joka on kasvanut mobiiliteknologian keskellä. Esteet käyttöönotolle ovat myös vähäiset, kun virtuaalimaksuista hyötyvät selkeästi sekä yrityksen liikematkailusta vastaava henkilökunta että matkustajat.


1. “The (Millennial) Workplace of the Future Is Almost Here — These 3 Things Are About to Change Big Time,” Inc., 15.1.2019, https://www.inc.com/peter-economy/the-millennial-workplace-of-future-is-almost-here-these-3-things-are-about-to-change-big-time.html.

2. “Why Millennials Are Ditching Credit Cards,” Bloomberg, 27.2.2018, https://fortune.com/2018/02/27/why-millennials-are-ditching-credit-cards.

3. “Global Payments Report,” Worldplay, marraskuu 2018, s. 9, https://www.paymentscardsandmobile.com/wp-content/uploads/2018/11/Global-Payments-Report_Digital-2018.pdf.