Tryghed og kvalitet

Undgå unødig spildtid og ekstraarbejde ved indlevering af forkert udfyldte ansøgninger. Egencia har egen visumafdeling, som tjekker ansøgninger før de indleveres til konsulater og ambassader.

Hurtigt og enkelt

Der kan være lange køer og ventetider ved ambassader og konsulater både ved indlevering og ved afhentning af færdigbehandlet visum.

Hvilke lande kræver ansøgning om visum?

Er du i tvivl om, hvorvidt du har behov for at ansøge om visum, kan du kontakte dit team/din afdeling hos Egencia, som kan informere dig om, hvilke regler der gælder. Eller du kan selv tjekke nedenfor hvilke visumregler/krav, der gælder for et givent land.

Egencia har ingen indflydelse på, hvilken type visum ambassaden vælger at udstede, herunder gyldighedstid og antal indrejser, og kan ikke drages til ansvar herfor.

På de ambassader, hvor honoraret bliver betalt inden indlevering eller ved indlevering, vil kunden altid blive opkrævet, uanset om visum opnås eller ej.

Tjek visumregler

Indleveringstider

Indleveringstider afviger alt afhængig af konsulatets behandlingstider og typen af opnået invitation. På destinationer, som ikke er nævnt nedenfor, er den almindelige behandlingstid 12 arbejdsdage.

Ved senere indlevering i forhold til afrejse/ønsket returforsendelse pålægges ekspreshonorarer fra såvel Egencia (+ 400 kr) som ambassaden, hvis ekspresbehandling kan nås.

Ved fejlbehæftet ansøgning samt tilhørende fejlhæftet påkrævet dokumentation pålægges et tillægshonorar på + 200 kr.

Sikker forsendelsesmetode

Afhentning med kurér fra Egencias kontor i Meldahlsgade

Levering på enten firmaadresse eller privatadresse følgende arbejdsdag (mandag-fredag) 08.00-17.00

Kvittering for forsendelsen ved modtagelse på den måde for at sikre, at viseringen er modtaget

Levering til udlandet indenfor 1-3 arbejdsdage

Pris for levering i Danmark fra 300 kr.
Pris for levering i udlandet fra 500 kr.