Millenniumgenerationen og betalinger af erhvervsrejser

Millenniumgenerationen ændrer betalingsformer inden for erhvervsrejser.

Af Diana Hoffman, Director of Product Marketing

Det var min første gang på den årlige konference, der afholdes af Global Business Travel Association (GBTA). Jeg mødte op med et åbent sind og en umættelig nysgerrighed. Som marketingmedarbejder, der for nylig er blevet en del af erhvervsrejsebranchen, var mit hovedmål at blive klogere – med det samme.

På GBTA-konferencen i 2019 kunne jeg se to hovedtemaer: millenniumgenerationen og betalinger.

Effektiv og sikker omkostningsstyring, der lever op til de stillede krav, er afgørende i alle brancher, og rejseafregning er et helt centralt element inden for erhvervsrejser. Både betalingsprocesser og -teknologi er i hastig forandring. Disse ændringer sker på grund af efterspørgslen fra millenniumgenerationen, der er en voksende del af arbejdsstyrken.

Det forventes, at millenniumgenerationen vil udgøre 75% af den globale arbejdsstyrke inden 2025.1 Det betyder, at arbejdsgiverne må gøre noget for at imødekomme de nye forventninger og adfærdsnormer. Denne nye gruppe erhvervsrejsende er vokset op i den digitale tidsalder, og derfor forventer de lette og ukomplicerede teknologidrevne oplevelser. Det burde ikke komme som en overraskelse, at millenniumgenerationen forventer dette, for de har aldrig kendt til andet.

Derfor skal betalingsprocesserne også holde trit med disse teknologibevidste forbrugere og deres generation. Det står efterhånden klart, at traditionelle kreditkort ikke opfylder deres behov. Faktisk er det kun én ud af tre fra millenniumgenerationen, der går rundt med et kreditkort på sig.2 Og det tal falder formentlig endnu mere, når kreditkortbetaling for e-handel forudsiges at svinde til 17% inden 2022.3

I de undervisningssessioner, jeg deltog i på GBTA-konferencen, lød det igen og igen, at virtuelle betalingsmuligheder, såsom rejsekonti, er yderst interessante for rejseansvarlige. Skiftet til virtuelle betalinger i form af for eksempel rejsekonti for virksomheder er ikke overraskende i en tid med kulturtendenser i detailbankydelser, der bevæger sig væk fra fysiske kort og mod digitale betalinger. Det betyder et højere niveau af tilfredshed hos de rejsende, især hvad angår millenniumgenerationen, mens det giver de rejseansvarlige mulighed for at fokusere mere på besparelser, overholdelse af rejsepolitik og andre centrale elementer i virksomhedens rejsepolitik. Det er også en måde at tackle nye former for lovgivning på, der har indflydelse på betalingsprocesser, såsom EU-direktivet om betalingstjenester (PSD2).

Virtuelle betalinger giver fordele til rejseansvarlige i form af besparelser og overholdelse af rejsepolitikken, ligesom de kan hjælpe med at løse problemer som svindel. Virksomhedens indkøb er mere sikre, fordi køberen modtager en unik kode, som anvendes til en bestemt transaktion. Der opnås besparelser på grund af den effektivitet og nøjagtighed, som automatisering tilvejebringer ved at fremskynde betalingsprocesser, samtidig med at muligheden for fejl på grund af manuelle indtastninger elimineres. Sikkerhedsstandarden Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) sikrer hver enkelt korttransaktion, som får et unikt transaktionsnummer, hvilket betyder let, automatisk parring af reservationer med betalinger. Denne kontrol kan hjælpe virksomheden med at optimere sin værdikæde inden for administration af rejser. Dataanalyse hjælper rejseansvarlige til at identificere muligheder for besparelser og holde øje med tendenser. Det kan også være fordelagtigt at tilføje nuancer alt efter region i en global rejseløsning. Rapportering kan for eksempel give brugbare indblik i, hvordan der kan opnås flere besparelsesmuligheder gennem momsopgørelser. I et bredere perspektiv kan en reduktion i den tid, der bruges på rapporter på grund af automatiseret afstemning af udgifter, betyde, at værdifulde ressourcer kan anvendes til andre aktiviteter, som kan give virksomhedens erhvervsrejseløsning et bedre investeringsafkast.

Rejsende har også meget at vinde ved det. Når erhvervsrejseløsninger anvender virtuelle betalinger, bliver rejsende ikke udsat for den risiko, det indebærer at anvende deres personlige kreditkort. Rejsende uden firmakort, som millenniumgenerationen ofte er, får gavn af den nemme betaling af deres rejseudgifter. Rejsende kan også vinde værdifuld ekstra tid. Det er slut med irritationen over at skulle holde styr på en lang række papirkvitteringer undervejs og siden at spilde endnu mere tid på at makulere selvsamme kvitteringer, når pengene er blevet godtgjort. Derudover er det positivt for især hyppigt rejsende, der ikke behøver at indblande deres personlige økonomi i rejseudgifterne og siden vente på godtgørelsen.

Er virtuelle betalinger det rigtige næste skridt for jeres erhvervsrejseløsning? Med udgangspunkt i de samtaler, jeg har haft på GBTA-konferencen, vil jeg tro, at mange vil svare “ja”. Væksten inden for virtuelle betalinger i erhvervslivet er ikke overraskende i lyset af fremgangen af mobilbetalinger blandt private forbrugere, stærkt påvirket af en generation, der er vokset op med mobilteknologi. Derudover gør de mange fordele for både rejseansvarlige og rejsende, at hindringerne for ibrugtagning virker overkommelige.


1. “The (Millennial) Workplace of the Future Is Almost Here — These 3 Things Are About to Change Big Time,” Inc., den 15. januar 2019, https://www.inc.com/peter-economy/the-millennial-workplace-of-future-is-almost-here-these-3-things-are-about-to-change-big-time.html.

2. “Why Millennials Are Ditching Credit Cards,” Bloomberg, den 27. februar 2018, https://fortune.com/2018/02/27/why-millennials-are-ditching-credit-cards.

3. “Global Payments Report,” Worldplay, november 2018, s. 9, https://www.paymentscardsandmobile.com/wp-content/uploads/2018/11/Global-Payments-Report_Digital-2018.pdf.