Zásady ochrany osobních údajů

October 13, 2017

Prohlášení společnosti Egencia o ochraně osobních údajů

Společnost Egencia (dále též „Egencia“, „my“, „nás“, „naše“ apod.) si uvědomuje, že zarezervování cesty online vyžaduje na vaší straně značnou důvěru. K této důvěře přistupujeme velmi seriózně a pokládáme za svoji prioritu zajistit bezpečnost a ochranu osobních údajů, které nám vy nebo vaše organizace poskytnete (např. vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo platební údaje.)
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů stanovuje naše zásady ochrany údajů takto:

Pokud si zarezervujete cestu prostřednictvím společnosti Egencia, musíme rozhodnout, proč a jak budeme pro realizaci vaší cestovní rezervace muset zpracovat vaše osobní údaje. Proto v celém průběhu rezervace cesty neseme zodpovědnost za ochranu vašich osobních údajů.

To vysvětlujeme v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, které stanovuje zásady společnosti Egencia týkající se správy osobních údajů a popisuje typy osobních údajů, které Egencia uchovává, účely, pro které tak činí, a způsoby, kterými tyto údaje shromažďuje, používá a poskytuje.

Společnost Egencia LLC je účastníkem rámce označovaného jako Štít EU-USA a Švýcarsko-USA pro ochranu osobních údajů. Podrobnější informace uvádíme níže.

Firemní cestovní program – přehled

Pro správu potřeb svých služebních cest se vaše organizace zaregistrovala do Firemního cestovního programu společnosti Egencia. Na základě tohoto programu může vaše organizace jmenovat manažera cestování („manažer cestování“), který řídí a spravuje cestovní potřeby vaší organizace, a určit jednoho nebo více organizátorů cest („organizátor“ nebo „ředitel cestování“), kteří rezervují a řídí cesty jednotlivých zaměstnanců („cestující“) i jiných osob určených společností („hosté“).

Pravidla rezervací prováděných cestujícími
Pokud si cestující chtějí rezervovat a spravovat vlastní cesty, musí se zaregistrovat jako členové služby Egencia nebo si u realizačního týmu společnosti Egencia zajistit nahrání údajů ze svého profilu do našeho systému. V případě, že se cestující nezaregistrují jako členové služby Egencia, musí za ně jejich rezervaci provést manažer cestování, organizátor nebo ředitel cestování. Pokud jste cestující, řídí se shromažďování a použití vašich osobních údajů tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů bez ohledu na to, zda si cestu rezervujete a spravujete sami, nebo prostřednictvím svého cestovního manažera, organizátora nebo cestovního vedoucího. V souladu s tím platí, že není-li výslovně uvedeno jinak, zájmeno „vy“ v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se týká vaší osoby jako cestujícího bez ohledu na to, zda jednáte sami, nebo prostřednictvím cestovního manažera cestování, organizátor nebo cestovního vedoucího.

Cestovní manažeři, organizátoři a cestovní vedoucí
I když je toto Prohlášení o ochraně osobních údajů primárně určeno pro cestující a hosty, vztahuje se i na cestovní manažery, organizátory a cestovní vedoucí.
S veškerými osobními údaji, které nám cestovní manažer, organizátor nebo cestovní vedoucí o sobě poskytne v souvislosti s naším Firemním cestovním programem, je nakládáno způsobem popsaným v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Egencia si však vyhrazuje právo kontaktovat cestovní manažery, organizátory a cestovní vedoucí v souladu se smlouvou o zájezdu uzavřenou mezi jejich organizací a naší společností (např. v souvislosti se zpětnou vazbou ohledně tohoto Programu nebo projednání obchodních vztahů a nových či aktualizovaných služeb). Kontakt může probíhat telefonicky, e-mailem, textovou zprávou nebo poštou.

Při rezervování nebo správě cesty jménem cestujícího nebo hosta musí cestovní manažeři, organizátoři a cestovní vedoucí získat od příslušného cestujícího nebo hosta souhlas. Cestovní manažeři, organizátoři a cestovní vedoucí musí také zajistit, aby příslušný cestující nebo host obdržel a přečetl si toto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Bez ohledu na to, jestli si cestu u nás rezervujete přímo, nebo tím pověříte cestovního manažera, organizátora nebo cestovního vedoucího , mohou mít oprávnění zaměstnanci vaší společnosti přístup k vašemu členskému ID a názvu vašeho členského účtu, jakož i k vašim cestovním itinerářům a veškerým dalším informacím na vašem účtu a mohou také určit, zda tyto údaje máme sdělit třetím stranám pro evidenci nebo jiné oprávněné účely. Váš cestovní manažer, organizátor nebo cestovní vedoucí bude také moci aktualizovat nastavení vašeho profilu (kromě vašeho členského ID a hesla) a cestovní preference podle vašich pokynů. Dále váš cestovní manažer, organizátor nebo cestovní vedoucí bude moci v souladu s vašimi pokyny nebo na základě vaší dohody zobrazit, změnit nebo zrušit kterýkoliv váš cestovní itinerář.

Rozsah platnosti Prohlášení
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů upravuje příslušné údaje, jejich shromažďování a zásady použití společností Egencia. Zásady a postupy vaší organizace se mohou lišit a Egencia nenese zodpovědnost za případné použití nebo zpřístupnění vašich osobních údajů kýmkoliv ve vaší organizaci nebo v důsledku jakéhokoliv jednání či opomenutí vaší organizace, cestovního manažera, organizátora nebo cestovního vedoucího. Máte-li jakékoliv dotazy ke způsobu, jakým vaše organizace, cestovní manažer, organizátor nebo cestovní vedoucí nakládá s vašimi osobními údaji nebo vaším jménem rezervuje či spravuje cesty, obraťte se prosím na příslušného zástupce vaší organizace nebo přečtěte prohlášení o ochraně osobních údajů vaší organizace.

Jaké údaje o vás shromažďujeme

Před přístupem na webové stránky společnosti Egencia se musíte přihlásit jako člen pomocí svého členského ID a hesla. Společnost Egencia obecně shromažďuje a ukládá všechny informace, které nám poskytnete, včetně, mimo jiné, všech vašich osobních údajů, které nám výslovně a dobrovolně poskytnete nebo jinak předáte. Mezi tyto informace patří údaje, podle nichž vás lze identifikovat („osobní údaje“), včetně křestního jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy, údaje o cestovním pasu a fakturační údaje (např. číslo kreditní karty, jméno držitele karty a datum ukončení platnosti). Můžeme také požadovat informace o vašich cestovních preferencích, včetně požadavků na stravování, výběru sedadla, informací o věrnostním programu Frequent Flyer či věrnostních akcích hotelů a půjčoven automobilů a možnosti vystavení jízdenek či letenek. Váš cestovní manažer, organizátor nebo cestovní vedoucí nám může poskytnout i další vaše osobní údaje, například vaše identifikační číslo u zaměstnavatele.

Společnost Egencia shromažďuje vaše osobní údaje mimo jiné v následujících situacích:

 • když se stanete členem služby Egencia
 • když vyplníte profil cestujícího
 • když si zarezervujte cestu
 • když využijete služeb organizátora
 • když se účastníte průzkumu
 • když nás kontaktujete

Údaje o cestujícím: Při rezervaci cesty prostřednictvím společnosti Egencia shromažďuje Egencia celé jméno, kontaktní číslo a další osobní údaje cestujícího potřebné pro rezervaci cesty, například číslo pasu a fakturační údaje. Můžeme také shromažďovat informace o cestovních preferencích jednotlivých cestujících, včetně požadavků na stravování, výběru sedadla, věrnostního programu Frequent Flyer, věrnostních akcí hotelů či půjčoven automobilů s členskými čísly a možnosti vystavení jízdenek či letenek.
Údaje o cestujícím hostu: Pokud prostřednictvím těchto webových stránek provedete rezervaci pro někoho jiného, můžeme požadovat osobní údaje a cestovní preference dané osoby. Jste povinni získat souhlas těchto osob a zajistit, aby se před poskytnutím svých osobních údajů a cestovních preferencí seznámily s těmito zásadami ochrany osobních údajů, protože veškerý přístup za účelem zobrazení nebo změny jejich údajů bude možný pouze prostřednictvím vašeho účtu. Osobní údaje těchto osob budeme shromažďovat, používat a poskytovat pouze za účelem rezervace.
Automatické shromažďování informací: Při vaší návštěvě těchto webových stránek automaticky shromažďujeme určité informace o vašem počítači. Zaznamenáme například vaši IP adresu, webový prohlížeč (jako Firefox, Safari nebo Internet Explorer) a odkazující webové stránky. Můžeme také shromažďovat informace o vašich online aktivitách, jako je prohlížení cest a provádění rezervací. Tyto automaticky shromažďované informace nám umožňují přizpůsobit vaše uživatelské prostředí nebo odhalovat podvody a předcházet jim. Další informace najdete v části „Soubory cookie a další technologie“.
Sledování hovorů: Příchozí i odchozí hovory s naší zákaznickou podporou mohou být nahrávány nebo sledovány za účelem kontroly kvality a školení zaměstnanců. Záznamy hovorů budou uchovávány po dobu přiměřeně nezbytnou nebo požadovanou zákonem a poté budou smazány. S veškerými osobními údaji, které od vás během hovoru obdržíme, bude nakládáno v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.
Neposkytnutí informací: Pro získání přístupu na webové stránky společnosti Egencia je nutné se přihlásit jako člen pomocí vašeho členského ID a hesla. Při vytváření cestovních plánů nebo provádění rezervace prostřednictvím těchto webových stránek musíte poskytnout požadované kontaktní a finanční údaje. Vaše kontaktní údaje použijeme k rezervaci požadovaných služeb, k zaslání podrobností o potvrzení, k fakturaci a k tomu, abychom vás informovali o případných aktualizacích nebo změnách vašich cestovních plánů. Pokud nám požadované informace neposkytnete, nebudete mít přístup k webovým stránkám společnosti Egencia a my nemusíme být schopni realizovat vaše požadavky či objednávky.

Použití vašich údajů
Společnost Egencia používá citlivé fakturační údaje (např. jméno držitele karty, číslo kreditní karty a datum ukončení platnosti) pro dokončení rezervací cest, které provádíte na našich stránkách. Další informace o vás používáme pro následující obecné účely: vaši registraci jako člena služby Egencia; poskytování produktů a služeb, které požadujete; poskytování potvrzení a aktualizací cest; zasílání oznámení o cestách; poskytování informací o aktualizacích služeb a službách, které by vás mohly zajímat; obecnou komunikaci s vámi; odpovědi na vaše dotazy a komentáře; vyhodnocování zájmu o naše produkty, služby a webové stránky a jejich zlepšování; jiné přizpůsobení vašeho prostředí při práci s webem Egencia; poskytování odměn v rámci vámi zvoleného věrnostního programu; vyžádání informací od vás, včetně průzkumů; řešení sporů, výběr poplatků nebo řešení problémů; přecházení potenciálně zakázaným nebo nezákonným činnostem; uplatňování našich Podmínek použití; a jiné účely, které vám budou vysvětleny přímo při shromažďování údajů.

Zpřístupnění vašich údajů

Společnost Egencia a naši poskytovatelé služeb mohou vaše osobní údaje sdílet s následujícími subjekty:

 • Dodavatelé, např. hotely, letecké společnosti, železniční přepravci, půjčovny automobilů nebo zprostředkovatelé aktivit, kteří realizují vaši cestovní rezervaci. Na těchto webových stránkách jsou všechny služby poskytované externími dodavateli jako takové jasně označeny. Tito dodavatelé budou vaše údaje zpracovávat v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů. Proto vám doporučujeme seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů všech dodavatelů cestovních služeb, jejichž produkty si rezervujete prostřednictvím webu Egencia. Upozorňujeme, že tito dodavatelé vás rovněž mohou kontaktovat, pokud to bude potřeba k získání dalších údajů o vás nebo k usnadnění vaší cestovní rezervace.
 • Externí dodavatelé, kteří poskytují služby nebo činnosti naším jménem, včetně, mimo jiné, zpracování kreditních karet, obchodních analýz, služeb zákazníkům mimo pracovní dobu, rozesílání bulletinů nebo e-mailových průzkumů a ochrany proti podvodům. Na pokyn vašeho zaměstnavatele také můžeme vaše osobní údaje sdělit externím dodavatelům služeb, jako je sledování výdajů a jejich proplácení. Tyto společnosti mají přístup k osobním údajům potřebným k provádění daných činností, ale nesmějí je nikomu sdělovat ani je používat k jakýmkoliv jiným účelům. Pokud potřebujete další informace o způsobu, jakým naši poskytovatelé služeb nakládají s vašimi osobními údaji, obraťte se na nás podle pokynů uvedených níže v části „Jak nás kontaktovat“.
 • Další osoby v rámci vaší organizace, např. váš cestovní manažer, organizátor nebo cestovní vedoucí, jak je uvedeno v části „Cestovní manažeři, organizátoři a cestovní vedoucí“.
 • Společnosti v rámci naší skupiny. Některé údaje můžeme pro účely hostingu, ukládání, analytických činností a reportování sdělit naší partnerské společnosti Expedia. V rozsahu, ve kterém naše partnerská společnost bude mít přístup k Vašim údajům za účelem poskytování služeb naším jménem, bude dodržovat minimálně tak přísné zásady, jako zásady uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost Egencia a naši poskytovatelé služeb mohou dále zpřístupnit vaše údaje v následujících případech:

 • Pokud jste o to výslovně požádali.
 • Na základě úředních obsílek, soudních příkazů nebo jiných právních aktů; k určení nebo uplatnění našich zákonných práv; k ochraně proti zákonným nárokům; nebo v jiných případech vyžadovaných nebo povolených platnými zákony. V takových případech si vyhrazujeme právo uplatnit jakoukoliv dostupnou právní námitku či právo nebo se jich vzdát.
 • Pokud to budeme považovat za potřebné pro účely vyšetřování, prevence nebo přijetí opatření týkajících se nezákonných nebo podezřelých aktivit; k ochraně a obraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Egencia, našich zákazníků či jiných osob; a v souvislosti s našimi Podmínkami služby a dalšími smlouvami.
 • Policii nebo státním orgánům kdekoli na světě v souvislosti s bezpečnostními, celními a imigračními záležitostmi. Například podle zákonů Spojených států požaduje Úřad pro cla a ochranu hranic Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA, aby určité cestovní a rezervační údaje označované jako PNR („Passenger Name Record“), týkající se osob cestujících do nebo z USA nebo vzdušným prostorem USA, byly Ministerstvu poskytnuty před uskutečněním cesty. Tyto údaje můžeme poskytnout leteckým společnostem nebo jiným přepravcům a ti je pak předají příslušným policejním, bezpečnostním a státním orgánům.
 • V souvislosti s navrhovanou nebo provedenou firemní transakcí, např. prodejem, fúzí, konsolidací nebo prodejem majetku, nebo velmi nepravděpodobnou možností konkursu.
  Vaše volby týkající se shromažďování a použití vašich údajů
 • Údaje můžete zobrazovat, přidávat, aktualizovat nebo odstraňovat na stránkách Můj profil a Mé cesty, celý účet můžete zrušit dle popisu níže.
 • Můžete také písemně požádat o přístup k osobním údajům, které o vás vedeme. Pokud takovou žádost podáte, je společnost Egencia oprávněna si před jejím splněním vyžádat řádnou identifikaci. Písemnou žádost o přístup ke svým osobním údajům nám můžete zaslat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části „Jak nás kontaktovat“. Vynasnažíme se odpovědět v přiměřeném časovém období, v každém případě ve lhůtě stanovené zákonem.

Jako účastník programu Egencia od nás můžete dostávat informace o cestovatelských novinkách a aktualitách. Odběr těchto e-mailových bulletinů můžete kdykoliv ukončit na stránce Můj profil pod nadpisem „Nastavení e-mailu“ nebo oznámením svému cestovnímu manažerovi, organizátorovi nebo cestovnímu vedoucímu, že si tato sdělení společnosti Egencia již nepřejete dostávat. Možnost odhlášení bulletinu bude rovněž k dispozici v každém e-mailu, který vám zašleme. Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo zasílat vám jiná sdělení, včetně oznámení o službách, administrativních zpráv a průzkumů týkajících se buď vašeho účtu Egencia, nebo vašich transakcí se společností Egencia, jejichž zasílání však nebude možné zrušit.

Soubory cookie a další technologie

Cookies jsou malé soubory textových dat, které se ukládají na pevný disk vašeho počítače (pokud to váš webový prohlížeč umožňuje). V části Nápověda v panelu nástrojů většiny prohlížečů se dozvíte, jak prohlížeči zabránit v přijímání nových cookies, jak nastavit, aby vás prohlížeč při přijetí nových cookies upozornil, nebo jak soubory cookie úplně zakázat. Upozorňujeme, že pokud soubory cookie odmítnete přijmout, může se stát, že nebudete mít přístup k řadě cestovatelských nástrojů nabízených na našich stránkách. Jako členovi nebo návštěvníkovi těchto stránek vám může být na pevný disk počítače uložen trvalý soubor cookie. Pokud se rozhodnete soubory cookie nepřijímat, můžete webový prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookies odmítal nebo vás před jejich přijetím upozornil. I když tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje, může být k vašim osobním údajům přidružen, aby vám bylo možné zasílat cílená e-mailová oznámení.
Společnost Egencia při vaší návštěvě těchto webových stránek automaticky shromažďuje určité informace o vašem počítači. Zaznamenáváme například vaši IP adresu a údaje o operačním systému a webovém prohlížeči (například Firefox, Safari nebo Internet Explorer). Můžeme také shromažďovat informace o vašich online aktivitách, jako je prohlížení nebo rezervování cest. Tyto automaticky shromažďované údaje nám slouží k přizpůsobení vašeho uživatelského prostředí, zvýšení vašeho pohodlí při používání našich stránek a ke sběru statistických informací pro neustálé zlepšování našeho webu. Soubory Cookie nám mohou pomoci rozpoznat váš prohlížeč jako opakovaného návštěvníka a ukládat a pamatovat si možné předvolby, které byly případně nastaveny při návštěvě našich stránek vaším prohlížečem. Do souborů cookie také můžeme zaznamenat vaše heslo, pokud máte zaškrtnuto políčko „Zapamatovat heslo v tomto počítači“. Upozorňujeme, že členská ID, hesla a veškeré další údaje související s účtem a uložené v takových souborech cookie jsou z bezpečnostních důvodů zašifrovány. Citlivé osobní údaje, jako např. čísla kreditních karet, nebude Egencia nikdy ukládat do souborů cookie. Kromě výše uvedených cookies můžeme na našich stránkách používat také místní sdílené objekty („Local Shared Objects“, LSO), označované též jako „flash cookies“. Ty slouží k vylepšení vašeho uživatelského prostředí, například uložením vašich uživatelských předvoleb a nastavení, jako je třeba nastavení hlasitosti či ztlumení, nebo v souvislosti s animovaným obsahem na našich webových stránkách. Místní sdílené objekty jsou podobné jako soubory cookies prohlížeče, ale je do nich možné ukládat složitější data než prostý text. O flash cookies a o tom, jak je zakázat, se dozvíte více na adrese: http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html.

Tyto stránky mohou také používat technologie web beacons neboli webové majáky (také označované jako prázdné obrazy GIF, pixelové tagy nebo webové štěnice web bugs), což jsou malé grafické soubory s jedinečným identifikátorem, které mají podobnou funkci jako soubory cookie a jsou umístěny v kódu webové stránky. Webové majáky používáme ke sledování schémat provozu uživatelů mezi jednotlivými stránkami našeho webu, k doručování cookies nebo komunikaci s nimi, ke zjištění, zda jste na naše stránky přišli prostřednictvím online reklamy zobrazené na webových stránkách třetích stran, a ke zlepšení funkčnosti našich stránek. Našim poskytovatelům služeb můžeme také povolit používání webových majáků, což nám pomůže zjistit, které e-maily příjemce otevřel, a sledovat provoz a aktivity návštěvníků našich stránek. To nám pomůže při vyhodnocování efektivity našeho obsahu a dalších nabídek.
Informace shromažďované třetími stranami/Zobrazování personalizovaných reklam

Externí inzerenti, např. reklamní subjekty a obchodní partneři, mohou používat soubory cookie a další technologie (např. webové majáky) ke shromažďování informací o vašich online aktivitách. Účelem shromažďování těchto informací je: měření a vyhodnocení používání našich stránek a analýza, modifikace a personalizace reklamního obsahu na těchto i jiných stránkách podle vašich předpokládaných zájmů. Ke cookies ani jiným funkcím, které tyto třetí strany mohou používat, nemáme přístup ani je nemáme pod kontrolou a na postupy nakládání s informacemi u těchto inzerentů se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. O externích inzerentech a o tom, jak můžete shromažďování uvedených údajů zabránit, se více dozvíte v některém z následujících zdrojů:

 • http://www.youronlinechoices.eu/
 • http://youradchoices.ca/choices/
 • http://www.aboutads.info/choices/

Požadavek „Nesledovat“ a podobné mechanismy

Některé webové prohlížeče mohou na stránky, s nimiž komunikují, vysílat signál s příkazem „Nesledovat“ (do-not-track). Vzhledem k rozdílům, jakým webové prohlížeče tuto funkci využívají a aktivují, není vždy jasné, zda uživatelé chtějí, aby byly tyto signály vysílány, nebo zda o nich vůbec vědí. Členové přední organizace pro nastavení standardů Internetu, která se tímto problémem zabývá, momentálně řeší, co (a zda vůbec) mají webové stránky při přijetí takových signálů dělat. Společnost Egencia v současné době na tyto signály nijak nereaguje. Pokud bude stanoven a přijat konečný standard, způsob reagování na tyto signály přehodnotíme.

Používání aplikací Egencia pro mobilní telefony a tablety („mobilní aplikace“)

Když používáte některou mobilní aplikaci Egencia, shromažďujeme a používáme informace o vás stejným způsobem a ke stejným účelům jako na webových stránkách.

Kromě toho používáme i některé další informace, které se automaticky shromažďují, když pracujete s našimi mobilními aplikacemi. Konkrétně:

 • Shromažďujeme informace o tom, k jaké funkci mobilní aplikace se připojujete a jakou používáte. To nám umožní zjistit, které oblasti mobilní aplikace naše zákazníky zajímají, abychom mohli mobilní aplikaci vyladit a průběžně vylepšovat.
 • Pokud v mobilní aplikaci použijete funkci „najít hotely“ s využitím své „aktuální polohy“, použijeme informaci o vaší aktuální poloze – zjištěné vaším mobilním zařízením pomocí GPS nebo podobné technologie – k zobrazení ubytovacích zařízení v okolí. Údaje o poloze neshromažďujeme, pokud k tomu nedáte svůj výslovný souhlas kliknutím na funkci „najít hotely“ a položku „aktuální poloha“ jako destinaci nebo v nastavení telefonu nezapnete shromažďování údajů o poloze. Pokud prostřednictvím nastavení své aplikace nebo zařízení souhlasíte s poskytnutím údajů o své poloze, můžeme tyto údaje použít a sdílet tak, abychom vám nabídli lokalizované možnosti hotelů nebo dopravy nebo vám poskytli další související informace či služby.
 • Každá mobilní aplikace nám také zasílá hlášení o chybách v případě pádu nebo zamrznutí. To nám umožní vypátrat chybu a v dalších verzích zlepšit stabilitu dané mobilní aplikace. V rámci těchto hlášení o chybách nám mobilní aplikace zasílá informace o typu a verzi mobilního zařízení, vašem zákaznickém ID, čase, kdy k chybě došlo, použité funkci a stavu aplikace v době, kdy chyba nastala. Tyto informace nepoužíváme k žádnému jinému účelu než ke zjištění a nápravě chyby.
 • O změnách ve stavu vašeho letu nebo jiných záležitostí, ke kterým na vaší cestě dojde, můžeme zasílat oznámení typu push. Kromě toho můžeme v naléhavých případech oznámení push používat i k uveřejnění klíčových sdělení vašeho cestovního manažera nebo zaměstnavatele. Tato povolení můžete kdykoliv změnit v nastaveních svého mobilního zařízení.
 • Pokud ve funkci Egencia Asistent, kde je tato možnost k dispozici, zvolíte „Kontaktovat našeho specialistu“ a vyberete možnost „Požádat o zavolání“, mobilní aplikace zašle cestovnímu poradci vaše zákaznické ID, údaje o plánu cesty a případně další informace o posledním použití mobilní aplikace. To slouží k urychlení interakce s oddělením péče o zákazníky a přispívá k plynulejší a jednodušší komunikaci.
  Určité informace, které nám mobilní aplikace zasílá, máte neustále pod kontrolou. Shromažďování údajů o poloze můžete v nabídce nastavení svého telefonu kdykoliv vypnout, případně můžete mobilní aplikaci zcela odstranit ze svého mobilního zařízení a využívat naše služby prostřednictvím našich webových stránek nebo telefonicky.

 

Jak vaše údaje chráníme

Naším přáním je, abyste naše služby k plánování a rezervaci svých cest využívali s důvěrou, a zavazujeme se chránit informace, které shromažďujeme. I když úplnou bezpečnost žádná společnost nezaručí, zavedli jsme odpovídající administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů, s nimiž pracujeme. Například přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění pracovníci a mohou tak činit pouze za účelem povolených obchodních činností. Kromě toho při předávání vašich citlivých osobních údajů mezi vaším a naším systémem používáme šifrování, firewally a systémy detekce narušení, abychom neoprávněným osobám zabránili v přístupu k vašim údajům.

Jak se ke svým údajům dostanete

Ke svým údajům můžete přistupovat v následujících částech tohoto webu:

Můj účet

Stránka Můj profil na webu Egencia umožňuje členům zobrazovat a měnit nastavení svého účtu. Volba nastavení e-mailu vám umožňuje změnit svoji e-mailovou adresu a spravovat přihlášení k odběru cestovního bulletinu a další registrace. Dále si můžete změnit heslo a nastavit automatické přihlášení heslem při přístupu k těmto webovým stránkám. Ve svém členském profilu můžete přidávat nové cestující a mazat stávající; aktualizovat nebo opravovat jména, telefonní čísla, údaje o cestovním pasu a kontaktní údaje pro případ nouze u cestujících přidružených k vašemu profilu a aktualizovat své cestovní preference.

Žádost o zrušení účtu

Chcete-li svůj účet u společnosti Egencia zrušit, kontaktujte nás některým z níže uvedených způsobů. Po zrušení účtu se nebudete moci přihlásit a ztratíte přístup ke všem informacím spojeným s tímto účtem, avšak kdykoliv si můžete založit nový účet. E-mail s potvrzením o zrušení vašeho účtu zašleme na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem členském profilu.

Mé cesty

Stránka Mé cesty na tomto webu umožňuje členům zobrazovat, aktualizovat nebo mazat uložené itineráře. Pokud společnost Egencia upozorníte, že některé vaše osobní údaje nejsou správné, úplné či aktuální, Egencia podnikne příslušné kroky a vaše osobní údaje opraví tak, aby byly přesné, úplné a aktuální.

Externí odkazy

Pokud některá část těchto webových stránek odkazuje na jiné stránky, které nevlastníme a neprovozujeme, toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se na ně nevztahuje. Doporučujeme vám prostudovat si prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto jiných stránkách a zjistit, jakým způsobem osobní údaje shromažďují, používají a poskytují.

Kde jsou vaše údaje uloženy

Společnost Egencia ukládá a zpracovává osobní údaje cestujících v zabezpečeném prostředí ve Spojených státech a v jiných zemích. Osobní údaje cestujících ze zemí mimo USA zpracovávané pro účely poskytování služeb musí společnost Egencia předat svým spřízněným osobám a/nebo poskytovatelům služeb za účelem zpracování ve Spojených státech nebo případně v jiných zemích než v té, v níž máte trvalý pobyt, přičemž právní předpisy upravující v těchto zemích ochranu osobních údajů se mohou lišit od právních předpisů platných ve vaší zemi lišit. Společnost Egencia zajistí, aby byly vaše informace chráněny v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a požadavky příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů, ať už jsou zpracovávány kdekoli.

V případě osobních údajů pocházejících z Evropy společnost Egencia tyto údaje předává v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a příslušnými právními předpisy, včetně autocertifikace pro rámec Štítu EU-USA a Švýcarsko-USA pro ochranu osobních údajů.

ŠTÍT EU-USA A ŠVÝCARSKO-USA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Egencia LLC prostřednictvím autocertifikace potvrdila, že dodržuje pravidla rámce Štítu EU-USA a Švýcarsko-USA a Švýcarsko-USA pro ochranu osobních údajů stanovená Ministerstvem obchodu USA ohledně shromažďování, užívání a uchovávání osobních údajů pocházejících z Evropské unie a Švýcarska. Certifikací potvrzujeme, že dodržujeme zásady Štítu pro ochranu osobních údajů týkající se oznamovací povinnosti, volby, odpovědnosti za další předávání, bezpečnosti, integrity údajů a účelového omezení, přístupu, odvolání, prosazování a odpovědnosti. Podrobnější informace o zásadách Štítu pro ochranu osobních údajů a o naší certifikaci naleznete zde .
Osobní údaje zpracováváme výhradně způsoby, které jsou slučitelné s účely uvedenými výše v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů (nebo které později schválíte). Před tím, než vaše osobní údaje použijeme pro podstatně odlišné účely, nebo než je předáme nezávislým třetím osobám, vám dáme možnost toto odmítnout. Další možnosti volby a prostředky, jež máte k dispozici pro účely omezení nakládání s vašimi osobními údaji, jsou uvedeny v části „Vaše volby týkající se shromažďování a použití vašich údajů“ výše.

Jak vysvětlujeme v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, vaše osobní údaje můžeme předávat třetím osobám, které naším jménem poskytují služby. V případě, že osobní údaje, které jsme získali v rámci Štítu pro ochranu osobních údajů, předáme externímu zprostředkovateli nebo poskytovateli služeb a ten je zpracovává způsobem neslučitelným se zásadami Štítu pro ochranu osobních údajů, odpovědnost dle Štítu pro ochranu osobních údajů zůstává na naší straně, pokud nejsme schopni prokázat, že za událost zakládající vznik újmy neodpovídáme.

V konkrétních situacích nám může vzniknout povinnost sdělit vaše osobní údaje na základě oprávněné žádosti orgánů státní či veřejné správy, např. z důvodu národní bezpečnosti či prosazování práva.

Můžete mít právo přístupu k osobním údajům, které o vás společnost Egencia LLC uchovává, a právo požadovat jejich opravu, změnu, doplnění či odstranění, pokud jsou nepřesné nebo pokud jsou zpracovávány v rozporu se Štítem pro ochranu osobních údajů.

Budete-li mít jakékoli dotazy či stížnosti ohledně způsobu, jakým s vašimi osobními údaji nakládáme v rámci Štítu pro ochranu osobních údajů, kontaktujte nás nejdříve na adrese privacy@egencia.com. Na váš dotaz urychleně odpovíme. Nebudeme-li schopni vaši stížnost uspokojivě vyřídit, nebo neuznáme-li oprávněnost vaší stížnosti v řádné lhůtě, zavazujeme se při vyřizování stížností týkajících se Štítu pro ochranu osobních údajů spolupracovat s panelem evropských orgánů pro ochranu osobních údajů a Švýcarský federální komisař pro ochranu údajů a informace a řídit se jeho názorem. Fyzické osoby rovněž za určitých okolností mohou stížnosti týkající se Štítu pro ochranu osobních údajů, jež nebudou vyřízeny prostřednictvím uvedených mechanismů, předložit k závaznému rozhodčímu řízení. Doplňující informace týkající se závazného rozhodčího řízení naleznete zde .

Pro účely vymáhání dodržování zásad Štítu pro ochranu osobních údajů podléhá společnost Egencia LLC vyšetřovacím a vymáhacím pravomocím Federální komise USA pro obchod.

Uchovávání údajů

Vaše údaje nebudeme uchovávat déle, než je nutné pro naše obchodní účely nebo než je vyžadováno právními předpisy. Upozorňujeme však, že některé údaje můžeme uchovávat i poté, co u nás zrušíte svůj účet, například pokud je to nutné pro splnění našich zákonných povinností, včetně uchovávání informací pro daňové a účetní účely.

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Egencia může toto Prohlášení o ochraně osobních údajů v budoucnu aktualizovat. Na podstatné změny Prohlášení o ochraně osobních údajů vás upozorníme e-mailem zaslaným na adresu, kterou jste nám poskytli, nebo zveřejněním oznámení na našich webových stránkách. Pokud máte k Prohlášení o ochraně osobních údajů dotazy, zašlete nám prosím e-mail na níže uvedenou adresu.

Jak nás kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů k těmto Zásadám ochrany osobních údajů nebo obecně k našim postupům při ochraně osobních údajů nás prosím kontaktujte některým z následujících způsobů:
E-mailem: sluzby_zakaznikum@egencia.cz. Vynasnažíme se vám odpovědět do 24 hodin.

Telefonicky: Pokud potřebujete pomoc naléhavěji, zavolejte nám prosím na číslo +420 234 094 114.

Písemně: Global Privacy Director, Expedia Legal & Corporate Affairs, Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004, USA.
Snažíme se zajistit, abyste jako zákazníci společnosti Egencia měli veškerou svoji online komunikaci týkající se cestování pod kontrolou, od plánování a rezervování cesty až po ochranu osobních údajů. Zástupci péče o zákazníky společnosti Egencia jsou k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a připraveni vám ve vašich cestovních záležitostech poradit. Můžete také kdykoliv zavolat na číslo oddělení péče o zákazníky, které jste dostali při registraci firmy. Kromě toho se můžete obrátit přímo na dodavatele cestovních služeb na telefonním čísle nebo adrese, které jsou uvedeny ve vašem plánu cesty.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nabývá platnosti dnem October 13