Effektiv, uppkopplad och eko-vänlig

by Egencia Blog Team

Effektiv, uppkopplad och eko-vänlig

Stockholm, 16 november, 2015 - VIA Egencia®, affärsresebyrån som ingår i reseföretaget Expedia, Inc., presenterar i dag resultatet av en global undersökning som visar hur affärsresenärer väljer hotell inför affärsresor. Svenskarna tenderar att värdesätta en effektiv och eko-vänlig hotellupplevelse, medan betydelsen av mänsklig interaktion på hotellet är överlägset lägst bland de länder som deltog i studien.

Bokar snabbt

Svenska affärsresenärer ägnar inte särskilt mycket tid åt att leta efter hotell jämfört med de andra länderna i enkäten. Över 30% svarar att de tillbringar maximalt 15 minuter med att jämföra hotellalternativ innan de bokar sina rum. 26% säger att de inte ens jämför hotell innan bokningen, vilket är högst i studien och 11 punkter högre än det globala genomsnittet. Svenskarna spenderar i genomsnitt 26 minuter med att jämföra hotel vilket är bland de lägsta resultaten i studien. Det globala genomsnittet ligger på över 30 minuter.

Inte alltid early adopters…

Svenskar beskrivs i många sammanhang som early adopters och allmänt teknikkunniga. Trots att svenskarna generellt är flitiga användare av smartphones har de svenska affärsresenärerna ännu inte börjat att boka hotell med sina mobila enheter. Enligt undersökningen är de svenska resenärerna, något överraskande, de som bokar minst på mobilen: bara 17% av respondenterna har gjort det jämfört med 46% av respondenterna från USA och 38% av britterna. Det globala genomsnittet ligger på 30%. Inte helt överraskande visar studien även att beteendet har ett direkt samband med ålder, och att yngre resenärer tenderar att boka mer med sina mobila enheter än äldre.

… men med en förkärlek för teknologi

När det gäller relationen mellan teknologi och mänsklig interaktion under affärsresans hotellvistelse utmärker sig svenskarna ordentligt jämfört med de övriga länderna. 30% av de svenska respondenterna menar att den mänskliga interaktionen d.v.s. kontakten och mötet med hotellpersonal är antingen ”inte alls viktig” eller ”inte särskilt viktig”. Motsvarande siffror för USA, Kanada och Australien är 11% samt 13% för Frankrike och Tyskland (globalt genomsnitt 16%).

Internet, frukost och hållbarhet

De viktigaste bekvämligheterna för samtliga affärsresenärer i studien är gratis Wi-Fi och frukost. Svenskarna uppskattar dessa särskilt mycket jämfört med resenärerna från de andra länderna i studien. Nästan 50% av de svenska affärsresenärerna uppger dessutom att en av de största frustrationerna under en hotellvistelse i tjänsten är att behöva betala extra för Wi-Fi.

Även beträffande betydelsen av hållbarhetsprogram på hotellen utmärker sig svenskarna. 35% av de svenska respondenterna betraktar hållbarhetsprogram som en viktig tjänst, jämfört med endast 22% av fransmännen och 29% globalt. Ytterligare en viktig tjänst för svenskarna är digital in- och utcheckning (33%). Enbart de amerikanska affärsresenärerna värderar betydelsen av denna tjänst högre än svenskarna (34%), medan bara 18% av fransmännen beskriver detta som en viktig tjänst.

Michael Schüller, VD på VIA Egencia Sverige, kommenterar: “Den här undersökningen visar tydligt att svenska resenärer strävar efter en effektiv, funktionell och modern hotellupplevelse när de är på affärsresa. VIA Egencias främsta uppdrag är att konsekvent utveckla innovativ teknologi och bokningsfunktioner för att förbättra alla aspekter av våra resenärers reseupplevelse. För att vi ska lyckas med detta är det a och o att vi förstår våra resenärers behov och förväntningar”.


About the Egencia Global Traveller Survey

This study was conducted on behalf of Egencia by Northstar, a globally integrated strategic insights consulting firm. The study was conducted among 8,030 business travellers aged 18 and older in Australia, Canada, France, Germany, Norway, Sweden, United Kingdom and United States. Surveys were completed online from June 26 to July 15, 2015 using the Kantar-owned GMI (Global Market Insite) and Lightspeed Research amalgamated group of panels.

Om VIA Egencia

VIA Egencia är en av Nordens ledande affärsresebyråer och en del av den globala affärsresebyrån Egencia. Vi erbjuder innovativa reselösningar och lokal service åt mer än 10 000 kunder i fler än 60 länder över hela världen. Som en del av Expedia-gruppen (Nasdaq: EXPE), ett av världens största reseföretag online, ger VIA Egencia framåtblickande företag möjligheten att effektivisera sina reseinköp med sänkta inköpskostnader och hög anpassning till verksamhetens resepolicy. Samtidigt uppfyller vi de behov och krav som den moderna affärsresenären efterfrågar.

För mer information besök oss på www.egencia.se

 • Egencia
 • Business Travel
 • Technology
 • Innovation
 • Hotel
 • Managed Travel
 • Travel Consultant
 • Egencia TripNavigator
 • Business Traveler
 • Road Warrior
 • Nordics

Articles authored by members of the Egencia Global Marketing Communications Team.