Norske forretningsreisende verken kjedelojale eller digitale

by Egencia Blog Team

Norske forretningsreisende verken kjedelojale eller digitale

Norske forretningsreisende er ikke opptatt av å benytte samme hotellkjede. Nordmenn buker også minst tid på å sammenligne hoteller på nett, sjekker færrest nettsteder i forbindelse med en hotellbestilling og bestiller sjelden overnatting på mobilen.

- Undersøkelsen viser at det på flere områder er store forskjeller på hva forretningsreisende i ulike land foretrekker, og på hvordan man planlegger og gjennomfører sine reiser. Vi nordmenn er blant annet ikke så digitale som vi kanskje liker å tro, sier Rune Feltman, adm. direktør i reisebyråkonsernet VIA Egencia®.

Undersøkelsen ble gjennomført av Northstar på vegne av Egencia®. 8 030 respondenter fra åtte land deltok i undersøkelsen.

Skiltet uviktig

Seks av ti amerikanske forretningsreisende sier de benytter sin favorittkjede selv når hotellet er utenfor bedriftens policy eller ligger upraktisk til. Bare to av ti norske sier det samme. Blant landene som er undersøkt er bare svenskene mindre kjedelojale enn nordmenn.

- Nordmenn er generelt lojale til enkelthoteller og i mindre grad til kjedene. Det kommer nok av at kvalitetsforskjellene internt i hver enkelte hotellkjede er større enn mellom kjedene. I tillegg har mange faste reisemønstre eller en reisepolicy som innebærer at man har sine favoritthoteller som man bruker jevnlig uavhengig av skiltet på taket, sier Feltman.

Til gjengjeld er norske forretningsreisende mest enige i at hotellene forstår deres reisevaner og preferanser.

- Mens nesten halvparten av alle britiske og amerikanske forretningsreisende mener at hotellene ikke forstår hvilke reisevaner og preferanser man har, sier bare 21 prosent av de norske det samme. Norske hoteller har helt klart et godt grep om sine gjester, sier Feltman.

Raskt ferdig på nett

Globalt sier 42 prosent av de forretningsreisende at de sammenligner tre eller flere nettsteder før de bestiller et hotellrom. Bare 28 prosent av de norske forretningsreisende svarer det samme. 27 prosent av de norske svarer at de ikke sjekker nettet før de bestiller overnatting til forretningsreisen i det hele tatt, noe som er den høyeste andelen blant landene i undersøkelsen. I tillegg er det nordmenn som bruker minst tid på å sammenligne hoteller på nett før de bestiller overnatting (19 minutter mot et globalt gjennomsnitt på 30 minutter). Nordmenn er også blant de som det er størst sjanse for at aldri har bestilt et hotellrom på en mobil enhet.

- Norge er blant de landene som raskest tar i bruk ny teknologi. Likevel er vi ikke blant de meste aktive til å nyttiggjøre oss av mulighetene. Mens nesten halvparten av amerikanerne har booket et hotellrom via mobilen, sier bare 19 prosent av norske forretningsreisende at de har gjort det. Det er nok for noen et overraskende lavt tall, sier Feltman.

Vi vil også helst bli møtt av mennesker når vi ankommer hotellet.

- De aller fleste forretningsreisende verden over sier fortsatt at de foretrekker å møte en bemannet resepsjon fremfor en digital sjekk-inn via mobilen. Men det er interessant at norske forretningsreisende er de som er aller mest opptatt av denne servicen. Hele 78 prosent sier de foretrekker å bli møtt av mennesker, sier Feltman.

Alternativer til hotellene fått fotfeste?

Egencia i Norge har også spurt sine kunder om de vurderer andre typer overnattingssteder, slik som markedsplasser for utleie av private leiligheter og boliger, som et alternativ for forretningsreiser. 5,7 prosent sier at de iblant eller ofte vurderer denne typen alternativer.

- Disse er kanskje ingen stor trussel for hotellkjedene i Norge per i dag. Samtidig ser vi at de vokser og at de i Norge og andre land er i ferd med å bli aktuelle for enkelte forretningsreisende. De har fått et lite fotfeste og det er ingen dristig spådom å tro at de vil vokse også på forretningsmarkedet, sier Rune Feltman i VIA Egencia.

 

Om Egencias globale reiseundersøkelse

Undersøkelsen ble gjennomført av det globale konsulentselskapet Northstar på vegne av Egencia. 8,030 forretningsreisende over 18 år i Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Norge, Sverige, Storbritannia og USA besvarte spørreskjemaet mellom 26. juni og 15. juli 2015.

Om VIA Egencia Norges undersøkelse

VIA Egencia Norges årlige forretningsreiseundersøkelse ble gjennomført i slutten av august 2015 ved bruk av Questback/easyreseach online markedsanalyseverktøy. 3500 kunder svarte.

Om VIA Egencia

VIA Egencia gjør forretningsreisen bedre ved å gjøre den mer helhetlig og integrert. VIA Egencia setter den reisende i sentrum, ved kontinuerlig å utvikle løsninger som er brukervennlige og effektive.

Drevet av forbrukerinnsikt og teknologiinvesteringer fra moderselskapet Expedia Gruppen, kobler Egencia sammen alt den reisende trenger på ett sted – utvalg, teknologi, service og rapportering. Egencia tilbyr tjenester i mer enn 64 land. Vil du vite mer, besøk www.viaegencia.no eller følg oss på twitter (@VIA_EGENCIA).

 

  • Egencia
  • Business Travel
  • Technology
  • Mobile
  • Hotel
  • Travel Consultant
  • Egencia TripNavigator
  • Nordics

Articles authored by members of the Egencia Global Marketing Communications Team.